3 knep för att bygga en tydlig metod för problemlösning

Förbättringsarbete Problemlösning är en grundpelare i ett systematiskt förbättringsarbete. För det krävs en tydlig metod med problemlösningsteam som kan identifiera grundproblemet och presentera problemlösningen på ett effektivt sätt. Lars Ljungquist på CGI delar med sig av sina bästa tips.

3 knep för att bygga en tydlig metod för problemlösning
Foto: StockAdobe

Företag och organisationer ställs ständigt inför både små och stora problem som pockar på en lösning. Att problemfrågeställningarna på senare tid blivit både fler och mer komplexa har flera förklaringar, menar Lars Ljungquist, som är director business consulting på CGI.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Förklaringen kan vara den exponentiella tillväxten av tillgänglig data och nya teknologier samt det faktum att vi lever i en mer snabbrörlig omvärld. Däremot kan sättet att ta sig an olika typer av problem sägas vara mer beständigt och giltigt över tid, säger han.

Krävs standardiserad metod

Att organisationen har en standardiserad metod för problemlösning är därför en central del i förbättringsarbetet. Alla berörda måste vara överens om vilka problemen är och hur de ska lösas – i annat fall riskerar förbättringsarbetet att bli planlöst och skjuta över målet.

– Problemlösning på individuell nivå är som regel inte förenat med några större svårigheter. Men ju fler som är involverade, desto viktigare med en klar struktur, förklarar Lars Ljungquist.

Enas kring problemformulering

I ett första steg handlar det om enas kring problemformuleringen. Vad ska vi lösa och varför? Utan att artikulera problemet finns risken att medlemmarna i gruppen sitter och löser olika saker.

– Se till att ni har ett gemensamt språk och kom överens om hur problemlösningen ska gå till – från identifierat problem till presentation av lösningen på problemet, råder Lars Ljungquist.

Lars Ljungquist.

I ett andra steg formuleras så målet för problemlösningen. Vilken lösning vill vi uppnå?

– Problemlösning kan pågå hur länge som helst. Men om man inte på ett tidigt stadium lägger fast målet är det också svårt att veta när man är färdig, säger han.

I problemformulering och målbeskrivning ingår också att upprätta en tydlig plan med roller och ansvar i gruppen, där man bestämmer vem som ska göra vad.

Utveckla färdigheterna genom träning

Träning ger färdighet, brukar det heta. Och det stämmer in även på problemlösning. Problemlösning är ingen medfödd talang, utan kan utvecklas genom träning.

– Se därför till att inte bara implementera en standardiserad problemlösningsmetod och sprida kunskap om den, utan även att kontinuerligt träna teamen och applicera metoden på verkliga eller simulerade problemlösningsfall genom så kallad upplevelsebaserad träning. Med rätt förutsättningar kan vem som helst lära sig lösa problem effektivt, avslutar Lars Ljungquist.

Fakta

Tre steg i problemlösningen

1. Formulera problemet.

Alla i gruppen måste vara överens om vilket problem som ska lösas.

2. Bestäm målet för problemlösningen.

Utan mål är det svårt att veta när arbetet är klart.

3. Upprätta en tydlig plan.

Definiera roller och ansvar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.