Skandia bromsar raset

Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten inom försäkringsbranschen visar att kunderna är mer nöjda med sina sakförsäkringar i år än de föregående två åren. Även livförsäkringsbolagen är på väg upp. Men pensions och livförsäkringsbolagen får fortsatt låga betyg av kunderna. Årets resultat pekar dock på ett trendbrott med en ökning på drygt en enhet i genomsnitt för branschen.

Mätningen visar också att Skandia har lyckats bryta raset i kundnöjdhet. Skandia, som under 3 år i följd upplevt stora försämringar av kundnöjdhet och lojalitet har under året ökat med drygt 5 enheter. Fortfarande ligger dock såväl nöjdhet som lojalitet på mycket låga nivåer och gapet till närmaste konkurrent är mer än 10 enheter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.