Skapa affärsnytta med miljökommunikation

Miljö är ordet på allas läppar idag. Därför kan också miljökommunikation både skapa affärsnytta och stärka varumärket. I boken Miljökommunikation och hållbar utveckling – stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta låter redaktören och medförfattaren Magnus Enell elva skribenter ge sin aspekt på lyckad miljökommunikation. Boken tar upp exempel på vilka kommunikationsvägar man kan och bör använda, hur olika generationer och intressenter funderar, agerar och reagerar samt hur man undviker fallgropar. Boken ges ut av SIS förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.