Skapa din egen maktpyramid

Ta kontroll över din egen maktpyramid. Det är budskapet i Jan Sandgrens bok Sprid pyramiderna. Titeln anspelar på ledarskapsboken Riv pyramiderna som gavs ut på 80-talet. Sandgren vill lansera ett nytt synsätt på ledarskap, och menar att den föränderliga värld vi lever i kräver en ny typ av ledarskap. Ett ledarskap som tar till vara allas inneboende resurser och där medarbetarna genom att förstå sitt beteende och sina drivkrafter också kan bli sina egen strateger, ledare och genomförare – och ta kontroll över sin maktpyramid. Boken ges ut på Liber förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.