nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Skapa energi för vägen framåt

Nyfikna och intresserade ledare och en miljö som uppmuntrar lärande och träning. Här hittar du ingredienserna för en verksamhet med framåtrörelse.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Gå runt och prata med människorna i din organisation! Vad pratar de om och vilket problem försöker de lösa nu? Är det omarbetningar, kvalitetsbekymmer som nått kunden eller frustration över att de inte har rätt förutsättningar så är det ett tecken på din organisation är vänd från kunden. Organisationens fokus är en kostnad som ofta glöms bort, menar Joakim Bjurström. Missade möjligheter och felaktigt fokuserade medarbetare kan handla om stora summor för verksamheten.

För full rörelse framåt i organisationen måste ny energi tillföras. Kunskapsgränsen behöver ständigt flyttas framåt och boken beskriver ingående hur detta kan göras genom att bygga system kunskap och förmågor. Ett av många scenarier som tas upp är att alltför slimmade och platta organisationer kan skapa stress som istället drastiskt drar ner personalens kapacitet. Därmed belyses teamledarens och gruppchefens viktiga roller, vilket är tänkvärt att ta del av.

Hur man tränar medarbetare, coachar och skapar bra relationer finns med som stegsmodeller. Och bokens tre delar VARFÖR, VAD och HUR fokuserar på en DNA-modell som ger insikt i de steg som krävs för att nå världsklass. I den fångar området ”universella principer” mitt intresse speciellt. Det är viktigt att lära av historien och förvånande nog använder företag idag inte mycket av den kunskap som kvalitetspionjärer såsom Juran, Deming och Shingo tagit fram.

Boken är delvis teknisk och den lär ut mängder av begrepp och koncept såsom variation, måltillstånd, optimala zonen och Littles lag. Enkelt är det inte alltid men då koncepten sätts i relation till praktiska och förtydligande exempel blir de tillgängliga för läsaren. Många tänkvärda frågeställningar behandlas dessutom. Har ni ett systematiskt och effektivt sätt att träna era medarbetare? Mäter ni saker som betyder något och driver rätt slags beteende? Fokuserar ni på positiva synergieffekter? Vad för slags styrning tillämpar ni?

Mycket av det ”nya” som boken tar upp betonas i offensiv kvalitetsutveckling såsom ledningens roll, system för lärande och träning samt fokus på kvalitet. Mina tankar går till konceptet Lean Sex Sigma där både värdeflöden, mätningar, styrning och träningsprogram betonas. Men boken tar både upp hårda och mjuka delar i kvalitetsutveckling med betoning på variation, historiska tillbakablickar, organisationskultur, relationen kund – leverantör och mycket mer. Därmed skapas en intressant helhetsupplevelse som ger ökad förståelse, tycker jag.

Författaren vill väcka lust till diskussion, utforskning och kritisk granskning. Det lyckas han bra med i denna matnyttiga bok som rekommenderas, speciellt till ledare som eftersträvar rörelse i sin verksamhet.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.