SKI 2006: ”Svenskarna nöjdare än någonsin”

Det svenska folket är nu nöjdare än någonsin med näringslivet och offentlig sektor. Det visar årets rapport från Svenskt kvalitetsindex, SKI 2006.

Trenden visar på ett uppsving i nöjdhet inom bankbranschen medan dagligvarumarknaden har fått färre nöjda kunder. Handelsbanken hamnar i topp bland de nordiska finanskoncernerna, medan Telia leder telekomligan enligt kunderna.

Sedan mitten på nittiotalet har nöjdheten i den svenska ekonomin haft en uppåtgående trend och årets resultat är det bästa sedan mätningarna startade 1989. Sverige passerar i år Norge och Island i statistiken och lämnar därmed sistaplatsen på listan över nöjdhet i Norden.

Undersökningen visar att det inte är möjligt att bara konkurrera med priset för att bygga upp en någorlunda stor kundbas, utan att även servicefunktionerna måste utvecklas. Prisvärdheten snarare än lägsta pris är det som är viktigast för att driva nöjdhet och lojalitet.

Kundernas nöjdhet är den enskilt starkaste drivkraften för att bygga upp lojalitet hos kunderna. På lång sikt är det svårt att överleva på en konkurrensutsatt marknad om man som leverantör avsevärt avviker från övriga leverantörer vad gäller nöjdhet.

Svenskt kvalitetsindex drivs av SIQ och bygger på närmare 70 000 telefonintervjuer med privatpersoner och företag. Det är ett oberoende instrument för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Andelen av den svenska ekonomin som, direkt eller indirekt, täcks in av mätningarna är drygt 75 procent av bruttonationalprodukten, BNP.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.