SKI-rapport om samhällsservice:

Kundfokus Tullverket och Skatteverket är de myndigheter som har mest nöjda kunder. Gymnasieskolan når sitt högsta betyg någonsin medan den privata tandvården behåller en ohotad topplacering.

Det visar resultaten från Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten inom samhällsservice. Årets mätning bjuder på både betydande uppgångar i nöjdhet och nedgångar. Sammantaget ligger nöjdheten därför på ungefär samma nivåer som förra året.

Skatteverket tar för sig

Tullverket är fortfarande den myndighet som har mest nöjda kunder, trots att de backar något jämfört med förra årets mätning. Skatteverket kliver upp på andra plats följt av Trafikverkets enhet för förarprov.

I botten på listan över kundnöjdhet bland myndigheter ligger Arbetsförmedlingen. Här har kundnöjdheten försämrats under flera år och samtidigt befunnit sig på mycket låga nivåer. Men i årets mätning sker ett trendbrott genom en försiktig förbättring av de arbetssökandes nöjdhet.

Privata kunder nöjdare

På kommun- och landstingsnivå har kundnöjdheten inom hemtjänst och gymnasieskola förbättrats, och gymnasieskolan når sitt högsta betyg sedan undersökningen påbörjades 2003. Förskolan är den verksamhet som får högst betyg inom kommun och landsting, följt av vatten och avlopp samt gymnasieskolan på en tredjeplats.

En av de tydligaste skillnaderna mellan verksamheter i privat och offentlig regi är att kunder i privat regi är nöjdare, framför allt inom grundskola, hemtjänst och tandvård.

Bäst och sämst

Den privata tandvården får högst betyg av alla, 85,5 på den 100-gradiga skalan, vilket kan jämföras med Arbetsförmedlingens 43,4.

Kerstin Fredriksson, projektledare på SKI, konstaterar att kundernas förväntningar är lika höga oavsett om det är en privat eller offentlig utförare, däremot upplever kunder till privata utförare att tjänsterna håller en högre kvalitet samt att de är mer prisvärda.

Studien bygger på 6909 telefonintervjuer. Privat- och företagskunder ingår. Mätningen genomfördes under augusti – november 2014.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.