Skilj på utförande och utveckling

Mötesteknik Skilj på utförande och utvecklingsprocesser. På så vis blir organisationen mer effektiv. Det menar Annika Engström vid Linköpings universitet.

Möten i och mellan arbetsgrupper säger mycket om hur effektivt ett företag är. Annika Engström, doktorand i pedagogik vid Helix vid Linköpings universitet, har tittat närmare på samspelet i olika arbetsgrupper när det gäller lärande, kommunikation och effektivitet. En viktig sak för att skapa maximal effektivitet på en arbetsplats är att kunna hålla två olika fokus. Medarbetare och ledning måste ha möjlighet att fokusera på utförande- och utvecklingsprocesser – var för sig.

Skilj på processerna

För att åstadkomma ett lyckat samspel som leder till effektivitet gäller det alltså att skapa två olika arenor för att hantera uppgiften. Det ena ska handla om utförande, att göra jobbet och leverera så bra som möjligt. Det andra om utvecklingsprocesser – att förändra, omvandla och hantera grundläggande problem i verksamheten.

– Om man inte skiljer på dessa två så stör processerna varandra, säger Annika Engström.

Exempelvis anser hon att möten som handlar om utförandeprocesser ska hållas lösningsinriktade. Här handlar det om att se till att produktionen fungerar. Där är inte rätt forum för kritiska förhållningssätt. Dessa luftas istället vid särskilda möten kring utvecklingsarbete. De ska vara problemorienterade och hållas på ett sätt som gynnar idégenerering. Här diskuteras grundläggande problem och om man gör rätt saker. Medarbetarna stimuleras i att ifrågasätta, komma med idéer och förslag på att göra nytt. Motsättningar och konflikter som kommer upp till ytan ska ses som en utvecklingskraft. Om kraften inte tas om hand kommer den att störa utförandeprocesserna.

– Människor ifrågasätter och vill förändra, det är positivt. Om man som ledare inte är rädd, utan försöker fånga upp det som ligger och pyr så skapar man delaktighet och effektivitet, säger Annika Engström.

Här kan du läsa mer

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.