Skit i lönsamheten

”Det lönar sig inte”. Kommentaren är inte bara trist, den andas också slutgiltighet. Det lönar sig inte - och alltså blir svaret nej. Men vi har en tendens att alltför lätt acceptera lönsamhet som argument så snart det kommer på tal. Kanske borde vi skippa vinsttänkandet för en dag och ta reda på vad som finns bortom det.

Skit i lönsamheten

Idag bedrivs en enorm jakt på lönsamhet. Inte bara inom näringslivet, utan även inom den offentliga sektorn. Det mesta som kan hänvisas till lönsamhet inom arbetslivet går att driva igenom, medan det som inte är lönsamt är svårare att få gehör för. Det finns visserligen inget konstigt i att ett företag vill gå med vinst, men att ständigt ha vinst som mål måste inte vara självklart. Särskilt inte i ett kortsiktigt perspektiv.

Men i en tid som präglas av vinsthets och fokus på kvartalsrapporter har vi en tendens att lägga alltför mycket tid och kraft på kortsiktig vinstmaximering som om det vore en naturlag. Allt ska gå snabbt och blir det vinstvarning vid kvartalsrapporten uppstår panik.

Det här kortsiktiga vinsttänkandet, tillsammans med vårt inlärda lönsamhetsfokus, förblindar, och får oss att använda lönsamhet som argument även när vi inte borde göra det.

Konstnären Peter Tillbergs målning, Blir du lönsam lille vän? föreställer fjärdeklassare i ett klassrum i Simrishamn. Målningen är från 1972, men nu liksom då går vår jakt på vinst ibland till överdrift, och nu liksom då är frågan aktuell om i hur stor utsträckning vårt existensberättigande är kopplat till lönsamhet.

”Allt möjligt kopplas till lönsamhet” Läs mer på nästa sida.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.