Skivor sätter p för trycksår

Förbättringsarbete Enkel, tydlig och genialisk. På Vårdavdelning 13 på Centrallasarettet i Växjö har p-skivor fått ett nytt användningsområde i arbetet med att förebygga trycksår, skriver Smålandsposten.

Vårdavdelning 13 är en akutklinik för äldre personer där många är sängliggande och riskerar att få trycksår. Därför är det viktigt att de personer som inte själva kan ändra läge i sängen får hjälp med detta regelbundet.

Tidigare användes ett system med papper och penna där man antecknade klockslag för vändning. Men Sara Rehnberg som är sjuksköterska på avdelningen ville ha ett tydligare system som snabbt och enkelt visar när patienten senast vändes. Så kläcktes idén med att använda p-skivor.

Sagt och gjort. 20 p-skivor beställdes och anpassades med ett stöd på baksidan så att de kan placeras på sängbordet. Över texten ”ankomsttid” klistrade man en lapp med texten ”senaste lägesändring”. Skivan ger snabbt en blick för hur lång tid det gått sedan patienten vändes senast.

Enligt smålandsposten har även andra vårdställen visat intresse för innovationen. Sara Rehnberg är glad men förvånad över uppståndelsen p-skivorna har fått.

– Jag ville ju bara göra något litet för vår avdelning. Jag tänkte inte att det skulle få sådan här uppmärksamhet. Men det betyder ju att den syns, säger hon till Smålandsposten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.