SKL säger nej till lagstiftad värdegrund

Sveriges kommuner och landsting, SKL avvisar förslaget om att införa bestämmelser i socialtjänstlagen om en värdegrund för äldreomsorgen. ”Attityder och bemötande inom äldreomsorgen behöver förbättras genom en ständig dialog mellan förtroendevalda, verksamhetsansvariga och personal – inte med hjälp av lagstiftning”, skriver SKL i en kommentar till utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen, där förslaget lagts fram.

Däremot delar SKL utredarens bedömning att de etiska utgångspunkterna inte är tillräckligt synliggjorda i lagstiftningen. Men istället för ett lagkrav som enbart gäller äldreomsorgen föreslår de att socialtjänstlagens portalparagraf komplettas med en formulering om att socialtjänsten ska bedrivas med respekt för den enskilda människans värdighet. Detta förtydligande blir då en värdegrund för allt arbete inom socialtjänstens ram, såväl äldreomsorg som annan omsorg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.