Nyanlända glöms bort i gymnasievalet

Skola Gymnasievalet går ut på att elever ska få vara autonoma och välja skola på egen hand. Men en ny avhandling vid Stockholms universitet lyfter fram utmaningar när nyanlända ungdomar ska välja gymnasieskola.

Nyanlända glöms bort i gymnasievalet

Det ett hårt konkurrensutsatt utbildningssystem, med över 200 skolor att välja mellan bara i Stockholmsområdet, som gör valet av gymnasieskola till svår utmaning för nyanlända ungdomar. Det visar den nya avhandlingen som har utförts vid Stockholms universitet.

I studien har 22 nyanlända elever intervjuats om sina erfarenheter av gymnasievalet. Majoriteten svarade att de inte fick stöd från sina skolor för att kunna göra ett välinformerat och medvetet val. De hade inte heller hjälp av sina föräldrar eller egna sociala nätverk.

Kvar blev gymnasieskolornas egen marknadsföring, som är svår att jämföra och ofta utformad för att gynna skolans egen rekrytering.

Brendan Munhall, doktorand vid Stockholms universitet och författare till avhandlingen, ser risker med situatuonen.

– I praktiken innebär det att en stor andel av gymnasieskolorna i Stockholm inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna vilket gjorde deras utbildningsmöjligheter jämförelsevis kraftigt försämrade, säger han i ett pressmeddelande.

Vidare lyfter Munhall att nyanlända ofta framställs som en enda stor homogen grupp – trots olika utbildningsbakgrunder och skolbehov.

– Min förhoppning är att denna avhandling kan informera lärare, beslutsfattare och allmänheten om de utmaningar som nyanlända elever står inför i gymnasievalet och även uppmuntra till politiska åtgärder som främjar ett rättvisare utbildningssystem och samhälle, kommenterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.