Skolan får gott betyg

De flesta elever är nöjda med skolan och sina lärare, men fler upplever stress och mobbning. Det framgår av Skolverkets undersökning av lärares, elevers och föräldrars attityder till skolan.

Sedan 2000 då den senaste attitydundersökningen genomfördes har det hänt en hel del när det gäller attityden till skolan. De flesta eleverna är nöjda med skolan och sina lärare, de känner lust att lära och tror att de kommer att få nytta av det de lär sig. Jämfört med den första undersökningen som genomförde 1993 så har andelen elever som känner engagemang i skolarbetet ökat från 60 procent till 86 procent.

Både elever och lärare trivs också bra i skolan och relationen mellan lärare och elever har förbättrats. Däremot tycker allt fler elever, föräldrar och lärare att mobbning är ett stort problem, även om skolorna verkar ha tagit tag i mobbningsproblematiken. En fjärdedel av lärarna uppger att det finns ett handlingsprogram mot mobbning på skolan, men att de inte har tillräckligt med kompetens att arbeta aktiv med detta.

Läs mer: www.lf.svekom.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.