Skolans största kvalitetsutmaning – långsiktighet i en föränderlig värld

Skola Skolvärlden beskylls ofta för att släcka bränder och glömma bort det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Kajsa Nyman, utbildningsansvarig på SIQ, är det en onyanserad bild av verkligheten.
– Skolan är väl förankrad i det systematiska kvalitetsarbetet, samtidigt är det viktigt med omvärldsbevakning, säger hon.

Skolans största kvalitetsutmaning – långsiktighet i en föränderlig värld
Foto: Stockadobe

Kajsa Nyman arbetar som utbildningsansvarig på SIQ som årligen arrangerar rikskonferensen Bättre skola.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hon anser att det finns enorma möjligheter och utmaningar inom skolväsendet idag, inte minst när det gäller att vara innovativ och nytänkande men samtidigt arbeta metodiskt och långsiktigt i det systematiska kvalitetsarbetet.

 – Skolan är mångfasetterad vilket innebär att det är viktigt att lära av varandra. Skolan möjliggör också för både ett långsiktigt förebyggande och främjande kvalitetsarbete samtidigt som det åtgärdande arbetet måste ske parallellt, säger hon, och tillägger att de stora svängningarna som sker i hela samhället, inom exempelvis AI och digitalisering, är ytterst kännbara inom skol- och utbildningsvärlden.

Hur kan man dra nytta av den nya teknik som finns på marknaden? Hur kan man se ChatGPT som ett verktyg för att höja kvaliteten istället för att se det som ett hinder? De är några av de ämnen som kommer att lyftas på ”Bättre skola – lärglädje med kvalitet” den 24-25 januari.

Kajsa Nyman.

– Yrkesverksamma inom skolan behöver få möjlighet till kollegialt lärande, att få möjlighet att lyfta positiva exempel, ta del av varandras arbete och den senaste forskningen, säger Kajsa Nyman och lyfter den kommande rikskonferensen som ett sådant forum.

– Det är aktuella teman som avhandlas på konferensen, bland annat språkutveckling, särskild begåvning och digitalisering. Det blir en arena där aktörer från hela skol-Sverige kan mötas, lära och utvecklas.

Vilken typ av kvalitetsarbete upplever du att yrkesverksamma inom skolan vill helst vill fokusera på just nu?

– Jag skulle säga att det handlar både om det nyare aspekterna, det vill säga ny teknik, digitalisering och AI, men också det systematiska elevhälsaarbetet. Det är de två stora spår som är mest aktuella just nu.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.