”Skolor behöver lära av varandra”

Kommunerna måste hitta sätt att jämföra resultat mellan olika skolor, även mellan privata och skolor i andra kommuner, så att de kan lära sig av varandra. Det säger analysen av SKLs jämförelse av gymnasieskolan.

Vikande elevunderlag, ökande konkurrens mellan skolor och en ansträngd kommunal ekonomi. Landets gymnasieskolor står inför stora utmaningar. Rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola – 2009, från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar att många elever har goda resultat. Men bara sju av tio fullföljer sin utbildning och uppnår högskolebehörighet inom tre år. Dessutom kan resultaten bland elever från en och samma kommun variera mycket beroende på vilken skola och vilket program de väljer.

För att komma åt problemen anser SKL att kommunerna behöver utveckla metoder för att följa upp och utvärdera elevernas resultat, även när eleverna går i friskolor eller i andra kommuners skolor. Men också lära sig av varandra.

– Det kommer alltid att finnas skillnader i resultat mellan skolor, kommuner och regioner. Det viktiga är att skillnaderna inte är för stora. Därför behöver man lära av varandra och ta till sig forskning om hur eleverna bäst når målen, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Öppna jämförelser gymnasieskola – 2009 beskriver elevernas resultat för tio kvalitetsmått inom tre områden: Slutbetyg, Arbete och högre studier samt Demokrati. En tio-bästa-ranking finns för varje indikator.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.