Skolverket kritiseras för brister i statistik

Granskning Skolverket tar fram mycket statistik som är viktig vid både skolval och resursfördelning. RRV kritiserar nu denna statistik för att inte hålla måttet.

Skolverket kritiseras för brister i statistik
Foto: Adobe Stock

En av Skolverkets uppgifter är att informera och sprida kunskap om skolväsendet. Ett viktigt syfte med detta uppdrag är att hjälpa elever och vårdnadshavare att välja skola. Andra syften rör fördelningen av resurser och uppföljning, utvärdering och forskning på skolområdet.

För att uppfylla detta uppdrag tar Skolverket fram stora mängder statistik. Denna har nu granskats av RRV, som ser brister i statistikarbetet. Bristerna gäller statistik som är viktig när elever och vårdnadshavare ska välja skola. Annan statistik som inte håller tillräckligt hög kvalitet enligt RRV är den som ligger till grund för hur extraresurser fördelas av staten till skolhuvudmännen för att öka likvärdigheten.

Regeringen måste göra uppföljningar

RRV gör bedömningen att Skolverket behöver genomföra ett utvecklingsarbete, bland annat av den statistiska modell som ligger till grund för Salsa-värdena. Salsa-värdena används för att informera elever och vårdnadshavare om grundskolors betygsgenomsnitt i årskurs nio.

De har kommit att få en annan och större betydelse än vad Skolverket avsågs, och används ibland både som indikator för skolors kvalitet, och vid fördelning av resurser mellan skolorna.

RRV rekommenderar Skolverket att bättre kvalitetssäkra statistik som inte klassas som officiell, men som är av väsentlig betydelse. Regeringen rekommenderas att regelbundet följa upp att Skolverket uppfyller sitt statistikansvar.

– Regeringen har varit för passiv i sin uppföljning av Skolverkets statistikansvar. En regelbunden uppföljning på övergripande nivå kan göras utan att regeringen gör intrång på Skolverkets oberoende ställning som statistikansvarig myndighet, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Läs rapporten här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.