Skolverket rekommenderar gemensam teknisk standard

Standard Bristen på samordning av it-systemen är ett stort hinder för skolans digitalisering. Skolverket går nu för första gången ut och rekommenderar en teknisk standard som ska få systemen att fungera tillsammans. Rekommendationen är efterfrågad av både skolhuvudmän och systemleverantörer.

Skolverket rekommenderar gemensam teknisk standard
Standarden ska få skolans it-system att fungera tillsammans. Foto: Stock Adobe.

Skolan är en tung administrativ verksamhet där många olika it-system för till exempel schemaläggning, frånvarorapportering och betygshantering ska fungera tillsammans. Problemet har varit att det saknats så kallad interoperabilitet, det vill säga ett enhetligt gränssnitt som gör att olika it-system och andra digitala tjänster kan kommunicera med varandra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket.
Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket.

– Det har gjort att administrationen blivit tungrodd med mycket dubbelarbete för personalen ute på skolorna. Samma information har i många fall fått läggas in på flera ställen och unika integrationer upprättats mellan olika it-system, förklarar Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Tydlig rekommendation

För att underlätta både för skolhuvudmän och systemleverantörer publicerade Svenska institutet för standarder 2018 den första utgåvan av standarden SS 12000 ”Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan”. Den följdes sedan upp med en andra utgåva i november 2020.

Skolverket var med och tog fram standarden och går nu ut med en rekommendation om att använda SS 12000:2020.

– Det är första gången vi går ut med en så tydlig rekommendation om att använda en teknisk standard. Men behovet är stort och vi hoppas och tror att vår rekommendation ska leda till att standarden nu får ett starkt genomslag inom skolsektorn. I våra dialoger med skolhuvudmän och leverantörer har vi också mötts av ett stort intresse. Flera stora aktörer har redan anpassat sig till standarden, konstaterar Peter Karlberg.

Nationell strategi

Ett av de utvecklingsområden som lyfts inom ramen för den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet är just samordning och samarbete kring standarder och gemensamma digitala lösningar. Som sektoransvarig myndighet har Skolverket ett särskilt uppdrag att driva på arbetet inom digitalisering och kommer även att utgå från standarden i sina egna utvecklingsarbeten.

– Standarden kommer att innebära avsevärda förenklingar för alla parter, men kanske särskilt för mindre kommuner och fristående skolor med begränsade utvecklingsresurser, säger Peter Karlberg.

Standarden kostar heller ingenting för skolorna eftersom Skolverket finansierar en så kallad fleranvändarlicens av standarden.

Standarden som skall-krav

Petra Fogelberg är projektledare på Sis och betonar vikten av att skolförvaltningarna i sina kravställningar i kommande upphandlingar av it-system nu anger SS 12000:2020 som ett skall-krav.

– Det gör att it-företagen får incitament att utveckla standardiserade system, vilket kommer att underlätta enormt för landets skolor, fastslår hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.