Små ändringar av beteendet ger stora effekter

Recension Det går att ändra vårt beteende, men det krävs ökad medvetenhet då vi oftast inte är medvetna om det själva. I boken Hävstångsledarskap, små beteenden med stor betydelse, ger författarna konkreta exempel på hur det kan gå till.

Små ändringar av beteendet ger stora effekter
Författarna Annika Strömsten och Maria Forsgren vill visa på hur man med små medel kan få ut mer av ledarskapet. Båda är certifiernade inom OBM.

Välj ut ett möte en medarbetare ska hålla. Notera ett beteende du vill korrigera men hitta samtidigt minst tre beteenden du uppskattar. Det går att ändra vårt beteende, men det krävs ökad medvetenhet då vi oftast inte är medvetna om det själva. Genom att prata mer om hur vi arbetar och agerar tillsammans samt lyssnar på varandra kan vi bli mer effektiva, menar Maria Forsgren och Annika Strömsten.

Leta efter guldkornen och tygla impulsen att korrigera är ett av fem områden som är betydelsefulla för både prestation och arbetstillfredsställelse. För hållbara önskvärda beteendeförändringar är uppskattande feedback effektivast – leta efter beteenden som är i rätt riktning även om det finns mer att utveckla. Om tyngdpunkten ligger på att korrigera leder det till otrygga, stressade och mindre generösa medarbetare.

Boken Hävstångsledarskap

Hävstångens bas handlar om tillitsfulla relationer där lyssnandet är avgörande. Olika tekniker för aktivt lyssnade är exempelvis att ställa följdfrågor eller göra korta sammanfattningar. Andra små avgörande beteenden är att söka ögonkontakt, hälsa och ge kommentarer.

Skapa konkreta regler

Prata om det självklara handlar om spelregler för bättre samarbete. Outtalade regler kan ge stress och oförmåga att ta in andras perspektiv vilket gör att vi agerar utifrån gissningar. Vår oreflekterande reptilhjärna tar då lätt kommandot. Men genom att ringa in ett eller ett par saker i vårt sätt att bemöta varandra som alla tycker är angelägna minskas energispillet. Det är bättre att formulera konkreta regler såsom ”Vi ger alla korta svar på våra frågor under mötet” än generella såsom ”Vi ska vara engagerade och delaktiga”.

Klargöra förväntningar och vad ni vill åstadkomma belyser att vi ser olika saker beroende på vilket perspektiv vi har. Och vi inte kommunicerar vår klara uppfattning på ett tydligt sätt då det är mer ansträngande. Det krävs mer energi att använda hjärnans eftertänksamma system som processar informationen i pannloben. Mycket stress och ineffektivitet skapas av oklara mål.

Ett hävstångsbeteende är att involvera medarbetarna i att klargöra förväntningar och i att sätta mål som sedan behöver följas upp på ett stödjande sätt. Det ger rätt fokus och rätt prioriteringar.

Mer storytelling

Lyft fram berättelser – handlar om vad vi gör och vart vi är på väg. Berättelser som går i linje med företagets uttryckta värderingar stärker känslan av mening. Skapa positiva självuppfyllande berättelser, bekräfta medarbetarna och undvik att sätta etiketter på hur vi är. Det gäller att förmedla nyfikenhet istället för kontroll. Börja direkt med ett litet steg i taget och ha kul, uppmanar författarna. Nya ageranden lagras både i kroppen och i hjärnan, och rätt övning behövs.

Boken tar ofta upp självklara saker men då även små beteenden har visat sig ha stor betydelse tycker jag den är väldigt läsvärd för alla ledare i smått och stort.

Bokens Plus:

+ Lättläst

+ Många konkreta exempel, användbara tips och förslag på övningar

+ Viss forskningsanknytning och koppling till hjärnfunktion

Yvonne Lagrosen.

Yvonne Lagrosen, docent, Mälardalens Högskola

 

Läs även:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.