Småbarnsföräldrar är friskast

Män och kvinnor är friskast i åldern 35 till 44 då många har barn och hög arbetsbelastning privat. Detta är den enda perioden under yrkeslivet som kvinnor är lika friska som männen. Bland kvinnor i åldersgruppen 45 eller äldre ökar andelen långtidssjuka med 70 procent.

Det framkommer av tjänstepensionsföretaget Alectas Hälsobarometer som har kartlagt antalet nyanmälda sjukskrivningar för män och kvinnor vid olika inkomstnivåer. Statistiken kommer från Alectas register för den sjukförsäkring som ingår i tjänstepensionen och som omfattar 650 000 privatanställda tjänstemän.

Med en genomsnittsålder för förstföderskor på 30 år är åldern mellan 35 till 44 för många förknippad med hög arbetsbelastning och dubbelarbete. Samtidigt är andelen långtidssjukskrivna som lägst under den här perioden och också utmärker sig genom att antalet nyanmälda långtidssjuka är lika stort för kvinnor som för män. Antalet långtidssjukskrivningar ökar med stigande ålder och det är dubbelt så vanligt att kvinnor blir långtidssjukskrivna som män. Efter 45 års ålder ökar andelen sjukskrivna kvinnor med 70 procent eller mer för samtliga med månadsinkomster upp till 57 400 kronor.

– Anmärkningsvärt är att kvinnor mellan 35 till 44 år till och med är friskare än yngre kvinnor som bara befunnit sig på arbetsmarknaden i några få år, säger Paul Larsson, chef för Hälsa och Välfärd på Alecta.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.