Småföretagare lär bättre i nätverk

Småföretagare har dåliga förutsättningar för att lära sig att utveckla sitt ledarskap. Det visar en studie av ett antal småföretag i Halland, Småland och Skåne. En lösning är att bilda nätverk med andra företagare i samma situation.

Henrik Florén har i ett doktorsarbete på Chalmers tekniska högskola tittat närmare på småföretagares arbetssituation och förutsättningar för lärande. I fokus står företagsledarna och deras möjligheter att genom lärande förbättra sitt ledarskap, vilket i hög grad påverkar ett företags utveckling.

– Tidigare forskning har visat att de som är duktiga på att lära och tänka nytt ofta lyckas bäst och blir konkurrenskraftiga, berättar Henrik Florén.

Ensamma ledare

Men att tänka i nya banor som småföretagare är inte det lättaste. En närmare studie av sex företag med mellan 17 och 43 anställda visar på flera problemområden. Företagsledarna som studerats är verksamma inom allt från träindustrin till medicinsk teknik. Resultatet visar att småföretagsledarna ofta är helt ensamma om sin ledningsfunktion och att de därför inte har någon att bolla idéer med. Eftersom de har ett stort ansvar för företaget kan de ibland ha svårt att släppa kontrollen och delegera.

– De sitter på en helhetsförståelse som är tämligen unik, menar Henrik Florén.

Han konstaterar också att företagsledarna tenderar att prioritera det som händer i nuet framför den långsiktiga utvecklingen.

Problemen hänger ihop

Det gäller att hela tiden hålla koll på vad som händer och företagsledarna reagerar därför ofta direkt på information som de får. Tidsbristen är också stor när en person ska utföra många arbetsuppgifter. I kombination med svårigheten att delegera gör det att småföretagarens arbetsdag blir oplanerad och upphackad. Henrik Florén menar att alla dessa problem hänger ihop och att det ena ger det andra. Resultatet blir att det inte finns tid eller möjlighet till att reflektera över verksamheten och det egna ledarskapet. Det blir svårt att bryta sig loss från gamla spår och lära sig nya saker.

– De lär sig saker hela tiden, men det handlar mer om en operationell ytinlärning, säger Henrik Florén.

Nätverk viktigt

I samband med studien har Henrik Florén testat så kallade ”action technologies” tillsammans med ett 20-tal företagsledare. Det är en metod för gruppbaserat lärande som bygger på erfarenhetsutbyten i mindre grupper. Företagsledarna har träffats regelbundet under flera år och delat med sig av sina erfarenheter. Deltagarna kommer alla från olika typer av verksamheter, men ledarskapsproblemen visade sig vara gemensamma oavsett verksamhetsområde. Genom träffarna kunde småföretagarna lära sig att se på sina företag och sitt arbete ur ett annat perspektiv än det gamla invanda.

– Det har visat sig vara ett effektivt sätt att lära sig, säger Henrik Florén.

Han menar att det här också är något som företag kan göra på egen hand genom att på ett målmedvetet sätt bygga upp nya kontakter med andra småföretag. Ett annat trick är att ta vara på de nätverk som redan finns inom räckhåll. Det kan vara kunder, leverantörer och befintliga företagsnätverk som till exempel Rotary.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.