Småföretagare ser samma problem

Småföretagare med utländsk bakgrund bör inte särbehandlas, behovet av förbättringar är desamma som andra företagares.

Det visar en analys av studien Svenska småföretagare – olika som bär, som Företagareförbundet har gjort.

Analysen visar att företagare med utländsk bakgrund ser samma hinder för att utveckla sitt företag som andra småföretagare. Arbetsgivaravgifter och krångliga regler är de största svårigheterna.

Skillnader för småföretagare med utländsk bakgrund är att de arbetar långa veckor, två av tre arbetar mer än 50 timmar i veckan. Medelåldern är lägre och utbildningsnivån är högre.

Företagarförbundets sekreterare Camilla Littorin säger i ett pressmeddelande att det vore bättre att slopa alla riktade satsningar till kvinnor och personer med utländsk bakgrund, för att istället sänka arbetsgivaravgiften för samtliga små företag med upp till tio anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.