Smart digitalisering gav vinst till Mobilaris

Digitalisering Mjukvaruföretaget Mobilaris i Luleå har en överlägsen förmåga att ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt. Det norrländska företaget har nu tilldelats förstapriset i tävlingen Smart industri som instiftats av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Smart digitalisering gav vinst till Mobilaris
Andreas Ericson, CEO Mobilaris Industrial Solutions, och Tuula Teeri, vd IVA.

De flesta företag har i dag ambitionen att öka digitaliseringstempot, men vägen dit är inte alltid så enkel. Genom projektet Smart industri, som drivs sedan 2016, vill IVA stimulera små och medelstora företags digitala transformation, bland annat genom att uppmärksamma och sprida goda exempel.

Projektet Smart industri består av flera olika delar, bland annat ett företagsforum och andra plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt en företagstävling som lyfter fram och belönar framgångsrika företag.

Tydliga resultat

Som vinnare i Smart industri 2019 har IVA nu utsett mjukvaruföretaget Mobilaris för sin förmåga att ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat.

Juryns motivering:

”Det industrinära tjänsteföretaget Mobilaris utses till vinnare i 2019 års företagstävling Smart industri för sitt bidrag till digitaliseringen av traditionell industri. Med stor förståelse för kundens behov nyttjar Mobilaris den digitala teknikens möjligheter för ökad produktivitet, stärkt personsäkerhet och minskad energiförbrukning hos sina kunder.”

– Vi är mycket stolta över detta pris och det är ett härligt erkännande för oss på Mobilaris. Det sporrar oss till att fortsätta driva utvecklingen mot ökad säkerhet och produktivitet inom industrin, säger Andreas Ericson, CEO Mobilaris Industrial Solutions i en kommentar.

Platsbaserad information

Mobilaris har sitt säte i Luleå och en målgrupp som i första hand utgörs av gruvindustrin, men även andra högteknologiska industriföretag där platsbaserad information är viktig för företagens produktivitet och arbetsplatssäkerhet.

– Utmaningen har framförallt rört sig om att få våra potentiella kunder att ta steget fullt ut och våga investera i ett digitalt stöd för sin verksamhet. Eftersom digitalisering innebär en omställning av både arbetssätt och ibland även organisation så tenderar många att vänta för länge med att starta en förändring som faktiskt ökar deras konkurrenskraft, säger Mikael Nyström, vd Mobilaris i en kommentar.

Fyrdubblad omsättning

På fem år har Mobilaris fyrdubblat omsättningen, gått från 17 till 70 medarbetare och har nu 25 kunder fördelade på samtliga världsdelar. Målet är att gå vidare med den globala etableringen under de kommande åren. Företaget, som redan har kunder i alla världsdelar och två lokalkontor – USA och Australien – siktar på fem lokalkontor under 2020.

– Vårt angreppssätt då vi etablerar oss på ett nytt marknadssegment är att söka efter kunder som är redo att göra resan med oss. Ofta bygger det på att det finns personer i organisationen som har intresse av att driva den förändring som krävs. I det läget investerar vi både egen tid och pengar i den kunden så att det blir en win-win-situation. Det handlar sällan om tekniken i sig då man etablerar sig, utan oftare på att lyckas påvisa resultaten, säger Mikael Nyström.

Hedersomnämnande

Vid prisceremonin förärades även två företag var sitt hedersomnämnande.

Moelven Valåsen är ett av Sveriges största sågverk och fick ett hedersomnämnande för att i en traditionell och hittills relativt lågt digitaliserad verksamhet genomfört en intern ”digitaliseringsresa” av hela produktionsprocessen, från timmer till färdiga produkter.

Moving Floor AB, ett miljöteknikföretag med en teknik för automatisk rengöring av stallboxar, fick ett hedersomnämnande för att i en väldigt lågt digitaliserad bransch ha demonstrerat digitaliseringens möjligheter och stora potential.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.