Smörgåsbord med många rätter

Det är ett stort smörgåsbord som dukas upp i Managementhandboken där läsaren får en ordentlig genomgång i ledarskapets begreppsvärld. Men tuggorna riskerar att bli alltför små och inte ge något verkligt tuggmotstånd för det dagliga arbetet, menar Kvalitetsmagasinets recensent.

Management är ett svenskt ord i meningen att det finns i Svenska Akademins ordlista. Ursprunget lär dock vara från latinets två ord ”manus”, som betyder ”hand”, och ”agere”, som betyder ”handla”. Det är ett mångfacetterat begrepp som används i olika meningar, som vetenskap, yrke och kunskapsområde. Syftet med denna bok är att belysa de viktigaste kunskapselementen inom managementområdet och servera läsaren en bred översikt och samtidigt identifiera områden för vidare fördjupning och utveckling.

Boken är uppdelad i fem delar. En handlar naturligt nog om begreppet ”management”, främst med koppling till yrkesrollen, som består av de tre huvudkomponenterna leda, styra och utveckla. Här diskuteras kopplingen mellan management och ledarskap, om skickliga ledare alltid är ”goda ledare” (tänk på Hitler, Djingis Khan och Napoleon). Här diskuteras också det som författaren kallar ”managementprocessen”, med åtta steg från planering och beslutsfattande till motivation, ledarskap och slutligen uppföljning & kontroll.

I andra delen, kallad ”tvärdimensioner”, har begrepp samlats som är svåra att hänföra till någon av de tre nyckelorden ”leda, styra och utveckla” – som var för sig utgör de tre sista delarna. Hit hör entreprenörskap, kundvärde, effektivitet, olika organisationsformer och motiv för dom, nollbasansats (börja med ”vitt papper”), att lyckas med förändringsprojekt globalisering, intellektuellt kapital och hållbar utveckling.

Delen om att ”leda” diskuterar ledarskap och situationsanpassat ledarskap, motivation, värderingar, lärande och kompetens, förändringsledning och benchlearning (som är Karlöfs eget begrepp). Delen ”styra” berör effektivitet, produktivitet och värde, prestationsmätning, SMARTA mål, resultat- och balansräkning, redovisningssystem, balanserad styrning och affärsplan som styrinstrument. Delen ”utveckla” fokuserar på strategibegreppet och hur strategier bör utvecklas och implementeras.

Avtrycken från kvalitetsutvecklingsområdet är få. Begrepp som, exempelvis, kvalitet, processer och ständiga förbättringar finns egentligen inte. Eftersom boken vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer i företag och organisationer känns detta som en brist.

Det är en bok som sveper över ett väldigt stort och komplicerat område. Kanske kan den ses som ett smörgåsbord. Risken är att det blir så små tuggor av de olika rätterna att man inte kan få smak på om det är bra eller inte. Vill du ha en begreppsorientering är boken absolut läsvärd, men är du ute efter att få ett stöd i ditt dagliga arbete som modern ledare tror jag du ska vända dig till annan litteratur.

Fakta

Managementhandboken – leda, styra och utveckla

Författare: Bengt Karlöf Förlag: SIS Förlag ISBN 91-7162-673-5

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.