Snällhet är inte så dumt

Förändringsarbete Såg nyligen ett avsnitt av Running Wild där Bear Grylls tar med sig president Barack Obama till Alaskas vildmark. I programmet berättar Obama om ett uttryck som han själv ofta bär med sig och som han försöker förmedla till sina döttrar: "Be useful, and be kind".

Att vara tillgänglig och att vara snäll i relationen till andra, är en devis som i allra högsta grad är relevant för en livskraftig verksamhet. I en arbetsgrupp där medarbetarna ser att de utför ett uppdrag tillsammans, där alla hjälper varandra att nå det gemensamma målet och månar om varandras bästa – där frodas också kreativitet och modet att pröva nya idéer.

Jan Carlzon berättar i en intervju i detta nummer om sin syn på ledarskap, och använder begreppet Det kärleksfulla ledarskapet. Den tiden är förbi när den högsta chefen kunde styra med hela handen, hade full kontroll över alla skeenden och där medarbetarna betraktades som kuggar i ett avancerat maskineri. Idag är vi beroende av den kollektiva intelligensen hos alla medarbetare. För att nå dit krävs det ett ledarskap som inte bara är tydligt utan framför allt skapar trygghet i organisationen – vi behöver chefer som är tillgängliga och snälla.

I förra numret inledde vi en serie där vi får möta verksamheter som satsar på den empatiska organisationsmodellen. De är övertygade om att det i längden lönar sig att vara snäll. I det här numret kan du läsa om ett rekryteringsföretag som har ordet compassion som ett ledord i sin arbetsmodell.

Kanske ser vi början på en ny managementtrend som i högre grad ser medarbetarna som en värdefull tillgång att vårda om, som ser att press och stress blir ett hinder för en långsiktigt hållbar verksamhet. Och ledare som inte bara säger ”Yes we can”, utan också leder enligt devisen ”be useful, be kind”.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.