nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Björn Öckert, forskare IFAU.

Social kompetens lönar sig bättre än intelligens

Social kompetens är mer efterfrågat på arbetsmarknaden än intelligens. En färsk rapport från IFAU, Institutet För Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering, visar att män med god social förmåga får allt bättre betalt.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Rapportförfattarna har studerat löneutvecklingen för män i åldrarna 38 – 42 år under perioden 1992 – 2013. Underlaget kommer från den militära mönstringen där både kognitiva och sociala förmågor utvärderas genom intelligenstester och möte med psykologer.

De 100 000-tals männen har sedan följts genom åren och uppgifterna från mönstringen har samkörts med information från SCB om löner, yrken, bransch och företag.

Av rapporten framgår att arbetsmarknadens värdering av intelligens ökade något under 1990-talet för att sedan minska från början av 2000-talet. Däremot ökar efterfrågan på sociala förmågor och värderas nu högt av arbetsgivarna.

Män som är uthålliga, initiativrika, ansvarstagande och stresståliga får allt bättre betalt. Inom privat sektor till och med fördubblades avkastningen på sociala förmågor under perioden och löneökningen var som störst för personer med mycket goda sociala förmågor.

– Det vi kan se är att lönepåslaget var särskilt stort inom yrken som kräver ledarskap, samordning och kreativitet. Det har också blivit vanligare att män med god social förmåga arbetar inom just sådana yrken, säger Björn Öckert, forskare och en av rapportförfattarna.

Läs även: Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna.

Att efterfrågan på kognitiva förmågor minskar något till förmån för social kompetens har också att göra med den teknologiska utvecklingen samt utlokaliseringen av produktion till andra länder, enligt rapporten:

– Det tyder på att teknik nu börjar kunna ersätta även mer avancerade arbetsuppgifter som tidigare krävt intelligens samtidigt som den ökade utlokaliseringen kräver samordningsförmåga. Social kompetens är svårare att ersätta med maskiner, konstaterar Björn Öckert.

De studier som gjorts utomlands på senare tid visar att utvecklingen är på väg i samma riktning och att även avkastningen på utbildning börjar sjunka något.

– En kvalificerad gissning att trenden kommer att förstärkas, inte minst med tanke på att artificiell intelligens får sitt genombrott inom allt fler områden, säger Björn Öckert.

Rapporten ”Den ökande avkastningen på sociala förmågor” är skriven av Per-Anders Edin och Peter Fredriksson på Uppsala universitet samt Martin Nybom och Björn Öckert vid IFAU.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.