Sociala medier en olönsam affär

Kundfokus Bara var tionde företag som gjort satsningar på sociala medier ser betydande positiva effekter för verksamheten.

Trots att sociala medier idag har en självklar plats i många företags kommunikation med kunderna det stora flertalet med få ut den potential man kanske hoppats på. En ny undersökning som indiska Tata Consultancy Services gjort bland 655 globala storföretag visar att bara 10 procent av dem sett betydande förbättringar i sin försäljning, mötet med kunderna före och efter ett köp eller hur de lyckas identifiera och korrigera problem med sina erbjudanden till kunderna.

Ett av skälen som Tata menar hindrar företagen från att få full utväxling för sina investeringar i sociala medier är att de oftast i första hand är en kanal för företagens marknadsavdelningar eller möjligen kundserviceorganisationen. Mindre än vart tredje företag i undersökningen uppgav att deras avdelningar för forskning och utveckling regelbundet läste och analyserade vad kunderna skrev om produkterna på sociala medier. Det samma gällde för fyra av tio företags produktledningar.

– Det är dags att företag tar ett vidare grepp kring sociala medier och lär sig använda dess styrkor tvärs över företagens organsiationsstrukturer. De måste göra det på sätt som driver lönsamhet inom områden som produktutveckling. Men det kan bara ske genom att man bryter ner silo-strukturer inom företagen och börjar agera socialt internt genom att dela med sig av den information man hämtar in, säger chef för området digitala företag hos Tata Consultancy Services.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.