Socialstyrelsen styr upp fler erfarenhetsutbyten efter höstens succé

Kompetensutveckling Kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen efterfrågade en arena för erfarenhetsutbyten, och Socialstyrelsen lyssnade. Efter positiv respons utökar myndigheten med ett nytt, fullspäckat program.

Socialstyrelsen styr upp fler erfarenhetsutbyten efter höstens succé
Foto: Adobe Stock

Under onsdagen släppte Socialstyrelsen ett program över vårens erfarenhetsutbyten för verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen. Totalt handlar det om åtta digitala träffar som arrangeras av myndighetens nyligen inrättade nationella kompetenscentrum för äldreomsorg. Mötena kommer att handla om teman såsom evidensbaserad praktik, teambaserat arbetssätt och implementeringsarbete.

Socialstyrelsen började med erfarenhetsutbyten redan i höstas.

– Vi ska jobba verksamhetsnära och se till professionens behov och önskningar. Via dialogforum hade vi fått till oss att många önskade sig en arena för erfarenhetsutbyten, säger Eini Ruottinen, utredare på Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg.

Upptill 210 personer från kommunala och privata utförare deltog per tillfälle i höstas. Enligt Eini Ruottinen var återkopplingen positiv, så därför utökar Socialstyrelsens kompetenscentrum sitt program.

– Många tyckte att det var ett bra initiativ och önskade sig fler tillfällen, säger hon.

Konkreta exempel

Vårens erfarenhetsutbyten är planerade utifrån önskemål och utmaningar som Socialstyrelsens kompetenscentrum ser att verksamheter inom äldreomsorgen står inför. Förutom sakkunskap kommer deltagare att få delta i gruppdiskussioner och lära sig av konkreta exempel från olika kommuner.

– Vi har försökt lyssna in utmaningarna och byggt programmet efter sedda behov, säger Eini Ruottinen.

Här kan du se Socialstyrelsens program.

Om

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg

Deras uppdrag är att:

• stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

• skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer

• arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Källa: Socialstyrelsen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.