Socialstyrelsens rapport kritiseras

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en öppen kvalitetsjämförelse inom äldreomsorgen. Rapporten visar bland annat att sex av tio på äldreboende har nattfasta längre än 11 timmar och att fler i personalen har yrkesutbildning jämfört med tidigare studier. Men Sveriges kommuner och landsting är kritiska mot rapporten. De menar att den saknar kvalitetsmått som kan användas för att genomföra och mäta förbättringar inom äldreomsorgen. Uppgifter om exempelvis personaltäthet säger ingenting om kvaliteten inom äldreomsorgen och hur de äldre mår.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.