Socialt ansvarstagande i ropet

Mitt i sommaren kom det glädjande beskedet att den internationella standardiseringsorganisationen ISO beslutat att arbeta fram riktlinjer för en standard kring socialt ansvarstagande, Social Responsibility. Det är ett beslut som låtit vänta på sig för behovet av en standard på området är stort. Idag finns det formligen en flora av olika regelverk som större företag har satt upp för sina underleverantörer med krav på hur de ska uppföra sig på marknaden. Det kan exempelvis beröra barnarbete, skövling av naturresurer etcetera. Kort sagt finns det behov av en standard som gör det enklare för konsumenter att välja produkter och för företag att uppträda långsiktigt korrekt.

Intresset för en standard för socialt ansvarstagande har varit störst i Västeuropa och framför allt i norra Europa, men en standard kommer förhoppningsvis sätta ännu mer press på näringslivet i andra delar av världen att leva upp till dess krav. Att det sedan handlar om en frivillig standard kommer förmodligen inte ha så stor betydelse, för om konsumenter och andra intressentgrupper inser kraften i en ny standard kommer den att driva på väl så mycket som krav. Ta bara miljömärkningen som exempel.

Det är också glädjande att Sverige och SIS, tillsammans med det brasilianska standardiseringsorganet ABNT, sökt för att få det internationella sekretariatet för standarden. Kravet från ISO är nämligen att sekretariatet ska delas mellan ett u- och ett i-land. Enligt vad Kvalitetsmagasinet erfar finns det goda möjligheter att Sverige och Brasilien får sekretariatet. Det är bara att hoppas att så blir fallet, för en standard för socialt ansvarstagande är något mycket viktigt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste