Socialt kapital skapar framgång

Arbetsmiljö Att jobba mycket, ha flera arbetsuppgifter parallellt och uppmuntra konkurrens ökar inte produktiviteten, framhåller företagsledaren och författaren Margaret Heffernan. Det som fungerar är i stället schyssta villkor, satsningar på team och att prata om annat än jobbet.

Socialt kapital skapar framgång
Karin Thorsell

Att öka det sociala kapitalet gör organisationer mer framgångsrika. Det framhöll Margaret Heffernan när hon talade vid C2 Managements konferens Riksforum för förslag och förbättringar i mitten av november.

Hon tog en allvarlig olycka på en av BP:s oljeanläggningar i Texas som ett första exempel. Mannen som övervakade säkerheten där hade jobbat hundra dagar i sträck. Arbetsstyrkan hade dragits ner eftersom ny teknologi skulle göra en del av jobbet. Mannen åt sin lunch vid kontrollbordet när larmet gick, men han var helt paralyserad och visste inte vad han skulle göra. Olyckan som följde ledde till att 15 personer dog och mannen fick sparken.

– Företaget menade att det var mannens fel att olyckan inte avvärjdes, men det är dåliga idéer som skapar dåligt resultat. Sömnbristen han led av efter att ha jobbat så många dagar i rad gjorde det omöjligt för honom att göra det viktigaste, att se till att stället var säkert, säger Margaret Heffernan.

Kostnad av att pressa för hårt

Hon menar att företag och organisationer behöver se problemet med att pressa människor att jobba för hårt.

– Många tror att medarbetarnas hängivenhet för jobbet kan mätas i tid, att komma först och gå sist. Men vad är kostnaden, för medarbetaren och för företaget? På samma sätt som vi servar maskiner innan de går sönder behöver vi ta hand om människor innan de går sönder. Om vi inte gör det kommer vi inte att lyckas.

Hon understryker att människor inte kan multitaska, alltså hålla flera bollar i luften samtidigt. Det distraherar och tröttar i stället ut oss.

Konkurrens ökar inte produktivitet

Ett annat exempel som Margaret Heffernan tog upp var GE som beslutade sig för att belöna de 10 procent av medarbetarna som presterade bäst. Det ledde till mängder av oförklarliga misstag och skapade inte någon strävan mot att bli bättre.

– De som befann sig i toppen granskades hela tiden, så ingen ville hamna där, och de som befann sig i botten åkte ut. Det blev säkrast att befinna sig i mitten för där kollade ingen vad man gjorde.

Eftersom det var lugnast att ”hålla sig under radarn” tog ingen upp varken problem eller nya idéer – de faktorer som behövs för att skapa utveckling.

Tänker bättre tillsammans

Så hur gör man för att få människor att våga lyfta fram problem och idéer?

– Ett sätt är att använda den kollektiva intelligensen. Vi tänker bättre tillsammans. Fungerande team kan lösa svårare problem, säger Margaret Heffernan.

Hon menar att det inte är hög IQ som gör att team presterar. I stället ligger tre andra faktorer bakom vilka team som lyckas:

1. Empati – att människor har kontakt, intresserar sig för varandra och att gruppen är på väg åt samma håll, att gruppmedlemmarna är generösa och uppmuntrar varandra.

2. Att alla bidrar lika mycket – att ingen dominerar och att ingen bara halkar med.

3. Att det finns kvinnor i gruppen.

– Det här visar att det kanske inte är viktigast att ha de mest kvalificerade i en grupp, utan att det som spelar roll är vad som händer mellan människor, så lägg energi på att skapa det. Tillit är mer effektivt än ledarskap. Det går snabbare.

Ett stort socialt kapital gör också att informationen flödar bättre vilket gör det smidigare att lösa problem.

Prata mer

För att bygga ett team är det viktigt att få gruppen att prata om annat än jobb för att lära känna varann. Det kan vara genom fikaraster, att börja möten med att vara sociala eller att starta något helt annat, som en filosofigrupp. Det här fungerar både för forskargrupper och fotbollslag.

– Skapar man en konversation om något annat än jobbet lär vi oss att se varandra som människor och inte konkurrenter. Det gör att människor blir lugna under stress, på grund av att de stöttar varann och inte tänker på sig själva, säger Margaret Heffernan.

Tysta förmiddagar

Att ha några förmiddagar i veckan när ingen får störa någon annan har en liknande effekt.

– På morgnarna är vi mest produktiva. När vi fått möjlighet att få vårt jobb gjort först är alla sedan mer beredda att hjälpa varann. Att jobba tyst på det här sättet tar också bort multitasking. Det går att göra en sak i taget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste