Södra Cell satsar på direktrapportering av kvalitetsdata

Södra Cell öppnar en kundportal där kunderna kommer att kunna avläsa exakta kvalitetsspecifikationer för sulfatmassan. Den traditionella laboratoriekontrollen av massan har kompletterats med online-data som bygger på mätningar direkt i tillverkningsprocessen. Kvalitetsegenskaperna som mäts online är fiberns längd, bredd, form, styrka och malningsbeteende. De översätts i en så kallad multivariat dataanalys till förutbestämda pappersegenskaper.

– Just omfattningen och den öppna tillgängligheten för våra kunder tror vi är unika villkor i branschen, säger Jens Hallendorff, teknisk produktchef för specialpapper inom Södra Cell International och projektledare för Quality Data Online.

Till en början kommer Södra Cell Mörrum och Södra Cell Mönsterås att vara uppkopplade till det nya systemet. Södra Cell Värö och Södra Cell Tofte kopplas in under slutet av månaden och därmed blir det nya kvalitetsrapporteringssystemet heltäckande för all levererad sulfatmassa.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur vi med it-teknikens hjälp kan skapa nya tjänster åt våra kunder, säger Jonas Richardson, kund-it-ansvarig inom Södra Cell International som lett arbetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.