Sök bra stöd i beslutsprocesser

Sökbaserade tekniker kan fungera som stöd i beslutsprocesser och bidra till att kontrollera variationer i verifiering och validering. Det kan indirekt förbättra programvarukvaliteten, enligt en avhandling från Blekinge Tekniska Högskola.

Wasif Afzal har in sin avhandling undersökt hur sökbaserade tekniker kan fungera som stöd i beslutsprocesser och bidra till att kontrollera variationer i verifiering och validering, vilket indirekt skulle förbättra programvarukvalitet.

Verifiering och validering av programvara är viktigt för att uppnå programvarukvalitet, men också en stor del av kostnaderna när man utvecklar programvara. Därför är all stöd i verifiering och validering av programvara en prioriterad och nödvändig verksamhet med tanke på kraven att ständigt leverera mer funktionalitet på kortare tid med bibehållen kvalitet, enligt Wasif Afzal.

För att detta ska vara möjligt måste beslut som påverkar programvarukvalitet, som exempelvis hur man skall fördela test, utveckling, testscheman och beslut om när man ska sluta testa, vara så stabila och exakta som möjligt.

I sin avhandling Search-based prediction of software quality – Evaluations and comparisons.

presenterar Wasif Afzal nuläget inom området och jämförande utvärderingar av olika sökbaserade tekniker på stora projekt. Han visar också att sökbaserade tekniker kan tillämpas över ett större urval av beslutssituationer. Detta i sin tur borgar för möjligheten att på sikt automatisera mer aktiviteter vid programvaruutveckling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.