Sömn kritisk faktor för att nå topprestationer

Arbetsmiljö För att hjärnan ska fungera bra krävs regelbunden återhämtning och tillräckligt med sömn. Läkaren och ledarcoachen Kristina Bähr betonar vikten av att som ledare skapa en organisation där man arbetar med hjärnan och inte mot den. Hon konstaterar att sömnen är den mest kritiska faktorn för topprestation, minne, produktivitet och förmåga till känsloreglering. Här ger hon fyra goda råd för en bättre sömn.

Sömn kritisk faktor för att nå topprestationer

Barnläkaren och ledarcoachen Kristina Bähr arbetar genom sitt företag Exist främst med individuell handledning för chefer och ledare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag fokuserar då på neuroledarskap, det vill säga hjärnans förmåga att skapa strategier för att hantera ledarsituationer och emotioner och därigenom öka förmågan att leda och fatta beslut. De ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp får ett försprång gentemot konkurrenterna, säger hon.

Hjärnan fascinerar Kristina Bähr för sin kombination av automatiska reaktioner, reflekterande tankar, känslor och emotioner.

– För att vi ska förstå ledarskap och lärande kan vi använda oss av forskningen inom neuroledarskap som knyter ihop områdena ledarskapsutveckling, ledarskap vid förändring, den sociala hjärnan och lärande.

Hon konstaterar att vårt tänkande i huvudsak sker i pannloben och när vi känner tillit och trygghet i en arbetsgrupp eller med en person då blir vi bättre på att värdera information, kunna överväga olika alternativ och arbetsminnet blir mer tillgängligt för att hantera problem.

– Men när vi möter människor som vi inte kan lita på, som har ett skarpt och respektlöst tonfall eller ett kroppsspråk som visar på ogillande skapas en hotsituation i hjärnan. Vår amygdala, eller reptilhjärna som den kallas i folkmun, börjar då signalera att vi ska sätta oss i skydd eller försvara oss. Den som hela tiden måste ha sin reptilhjärna aktiverad börjar till sist må riktigt dåligt.

Kristina Bähr menar dock att vi inte ska vara alltför rädda för konflikter där reptilhjärnan kopplas på.

– I Sverige är vi generellt sett alltför konflikträdda, vilket kan leda till att man inte reder ut problem i tid. Carl Jung har sagt att ”guldet finns i mörkret” och varje gång jag möter människor med utmanande beteenden ser jag en möjlighet att vända det till en användbar styrka i framtiden.

Läs även Sömnbrist påverkar kvinnor mer än män

Vår hjärna är i förändring hela tiden och vi kan träna den till nya former av beteenden.

– Efter ett tag är det nya beteendet, de nya rutinerna en ny vana. Vi har då använt vår förmåga till plasticitet som handlar om att ”trampa upp nya nervbanor i hjärnan”, säger Kristina Bähr. 

Hon menar att ett stort problem i dagens arbetsliv är att det är alldeles för många impulser som splittrar uppmärksamheten.

– Hjärnan är excellent när den jobbar med riktad uppmärksamhet. Då får den tillgång till all sin kunskap och kan komma på kreativa lösningar. När den inte får jobba i fred kan den däremot göra ganska stora misstag och rör sig hellre i invanda mönster än på nya vägar.

Kristina Bähr berättar också att hjärnan gillar att samverka med andra och speciellt mycket dopamin löses ut när man kan fira gemensamma succéer.

– Därför är det viktigt att sätta mer vi-mål, vilket jag tycker har blivit vanligare de senaste fem åren.

Hennes intresse för hur hjärnan fungerar väcktes när hon själv var inne i en kris i sitt arbete som en ambitiös läkare som alltid ställde upp.

– Jag hamnade då i ett läge där jag inte sov på fyra månader. Det fick mig att börja fundera kring mitt eget beteende och hur man kan leva ett mer harmoniskt liv även om man har ett spännande arbete, till exempel som läkare eller som ledare i ett företag.

Läs även: Sömnbrist leder till sämre presationsförmåga

Hon konstaterar att sömnen är den mest kritiska faktorn för topprestation, minne, produktivitet och förmåga till känsloreglering. Med för lite sömn blir det svårare för att prestera och fungera bra under dagarna. Inlärning sker sämre om man inte sover eller sover dåligt.

– En nyckel till goda sömnvanor är att hålla en regelbundenhet i sömnen alla dagar i veckan. Som vuxen klarar man sig med sex till tio timmars sömn per natt. Det är alltså ganska stor spridning på de antal timmar vi behöver och man behöver inte sova åtta timmar i sträck. Det är inget fel att exempelvis sova i två perioder på fyra timmar. Det gäller att hitta sitt eget sätt att sova.

Hon lyfter fram vikten av återhämtning, dit sömnen också kan räknas, för att hjärnan ska fungera bra.

– Själv använder jag mig av inbokad återhämtning som jag prioriterar mycket högt. I vårt prestationsfyllda samhälle kan det vara nyttigt att göra ingenting ibland, för att hinna ikapp med relationen med sig själv, för att orka möta andra i vardagen igen.  Att kunna ”trösta sig själv” är en bra grund för att må bra och göra sunda val av aktiviteter och relationer. Återhämtning måste ske regelbundet och inte bara på semestern, avslutar Kristina Bähr.

Kristina Bährs råd för en god sömn

  • Gå och lägg dig samma tid varje kväll.
  • Gå upp samma tid alla dagar i veckan.
  • Om du lägger dig sent en kväll – gå upp samma tid ändå på morgonen.
  • Sov i ett svalt mörkt rum, använd mörkläggningsgardiner vid behov.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste