Sopa inte stressen under mattan

Arbetsmiljö Brister i arbetsmiljön kan få stora konsekvenser för verksamheters förändringsförmåga och konkurrenskraft – i allt från kreativitet och initiativförmåga till förbättringsvilja och lärande. Varför görs då inte mer?

Såg nyligen första avsnittet i Morgan Allings nya serie om mobbning på jobbet. I en scen har han samlat en grupp medarbetare och pratar om hur mobbning på jobbet kan yttra sig. Han berättar att i 50 – 80 procent av fallen är mobbaren en chef. Skrämmande siffra!

Ofta inser inte chefen att hen har utsatt någon för mobbning eller kränkande särbehandling. Morgan Alling förklarar att skillnaden mellan mobbning och konflikt handlar om maktbalans. En chef är i maktposition, vilket gör att en konflikt lätt kan sluta med en kränkt och nedtryckt medarbetare.

Samtidigt har cheferna ett tydligt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Idag pratar vi kanske inte så mycket om mobbning på arbetsplatsen. Men att många mår dåligt av jobbet är ett faktum. Arbetsmiljöverkets kartläggning pekar på att så många som en miljon svenskar känner fysiska eller psykiska besvär på grund jobbet. Stress och andra påfrestningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är de vanligaste orsakerna. Att medarbetare mår dåligt och blir sjukskrivna är bara toppen på det isberget. Under ytan döljer sig andra negativa effekter som kan få stora konsekvenser för verksamheters förändringsförmåga och konkurrenskraft – i allt från kreativitet och initiativförmåga till förbättringsvilja och lärande.

Detta är ju inga konstigheter, ändå verkar det vara väldigt svårt att ta tag i. Trots att det nu gått ett år sedan Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö kom så säger drygt vart tredje arbetsmiljöombud att arbetsgivaren i alltför liten utsträckning arbetar med att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning, enligt siffror från Unionen.

Medarbetarna är en av de allra viktigaste tillgångarna i våra verksamheter, att utveckla relationerna innebär en möjlighet som ingen chef borde vilja vara utan. Börja prata, ta medarbetares känslor på allvar och fånga upp det negativa snacket så att ni kan fokusera på det som ska driva er framåt. Där finns vägen till engagemang och förändringskraft.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.