SOS Alarm årets kompetensföretag

SOS Alarm har utsetts till årets kompetensföretag. Motiveringen för utmärkelsen är att SOS Alarm AB på ett genomgripande sätt har lyckats genomföra en bred, kontinuerlig, effektiv och väl förankrad kompetensutveckling för alla i organisationen. Med kontinuerlig inventering av utbildningsbehov, systematiskt genomförande via certifieringssystem, uppföljning och koppling till vinstandelssystem har SOS Alarm uppnått enastående resultat. SOS Alarams vd Sven-Runo Bergqvist betonade särskilt tre delar i företagets satsningar. För det första den ständiga utvecklingen av medarbetarnas unika SOS-kompetens. Att på en gång ha stor inlevelseförmåga, kunna hantera många händelser parallellt och fokusera på att snabbt få fram resultat är delar i det begreppet. För det andra den företagsekonomiska utbildning som alla medarbetare har deltagit i med tonvikt på behovet av ekonomiskt vardagstänkande. Genom en bred företagsstrategisk dialog har alla medarbetare fått vara med och forma företagets framtid. Och för det tredje SOS Alarms interaktiva utbildningsmetoder. E-learning har blivit dominerande och viktiga delar i en verksamhet som ska fungera dygnet runt och med krav på regelbunden certifiering av medarbetarna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.