SOS Alarm lever inte upp till rådande uppdrag

Offentlig verksamhet Riksrevisionen har beslutat om att granska SOS Alarm eftersom bolaget inte lever upp till angivna mål. Bland annat ska genomsnittliga svarstid vid anrop vara högst åtta sekunder, men 2022 landade medelsvarstiden på 25,6 sekunder.

SOS Alarm lever inte upp till rådande uppdrag
Under 2023 kommer SOS Alarm att granskas av Riksrevisionen. Foto: Riksrevisionen/ SOS Alarm

SOS alarm är ett aktiebolag som ägs av staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bolaget har det statliga uppdraget att ta emot och besvara samtal på nödnumret 112, och ett utav uppdragsmålen är att uppnå en genomsnittlig svarstid på högst åtta sekunder, vilket inte har hänt en enda gång sedan 2013. Riksrevisionen har därför beslutat om att granska bolagets effektivitet.

Fakta

SOS Alarms Uppdragsmål enligt alarmeringsavtalet

Genomsnittlig svarstid ska vara högst åtta sekunder. Andel samtal besvarade inom 15 sekunder ska ej understiga 92 procent av samtalen. Längsta svarstid ska vara högst 30 sekunder.

Tiden för tidpunkten då den hjälpsökandes anrop inkommer till anropskön för 112 till tidpunkten då operatören sätter index i 112-ärendet (identifierat hjälpbehov) ska inte överstiga 40 sekunder i genomsnitt.

Källa: SOS Alarm

– 112-tjänsten är en samhällsviktig funktion. SOS Alarm har haft svårigheter att uppfylla kraven enligt alarmeringsavtalet. Under åren har man arbetat med att nå målen, och 2019 var man nära, men förra året slutade dåligt, säger Dimitrios Ioannidis, projektledare och revisionsdirektör vid Riksrevisionen.

Medelsvarstiden för 2022 låg på 25,6 sekunder och ökade alltså med drygt 10 sekunder jämfört med föregående år. Detta trots att mängden anrop bara var 1,6 procent fler. Dimitrios Ioannidis menar att målet på åtta sekunder är fullt möjligt.

– Det handlar om att någon lyfter på luren, så det är klart att det är möjligt. Frågan är hur det kan lösas effektivt givet tillgängliga resurser, säger han.

Hög personalomsättning

Enligt SOS Alarms årsberättelse har mängden anrop ökat i samband med pandemin. Bolaget efterfrågar att primärvården blir mer tillgänglig så att rätt patient omhändertas på rätt nivå.

– Det är tydligt att patienter som tillhör primärvården har ökat, alltså de som inte har livshotande vårdbehov, sade Camilla Nylén, verksamhetschef Vård på SOS Alarm i senaste årsberättelsen.

Men i årsberättelsen beskrivs utfallet också som ”inget annat än ett misslyckande”, och SOS alarm arbetar med åtgärder för att möta kraven i alarmeringsavtalet. Bland annat ska cirka 270 nya medarbetare rekryteras under 2023, samtidigt som de eftersträvar att bibehålla befintliga medarbetare. 2022 var personalomsättningen nämligen 24,9 procent. Allmänhetens förtroende är dock oförändrat jämfört med 2021.

Rapport innan årets slut

Riksrevisionens granskning kommer att fokusera på om hjälpsökande i landet har samma möjlighet att snabbt komma i kontakt med rätt hjälporgan, om tillsyn och utvecklingsarbete fungerar som det ska och om bolaget styrs effektivt. Granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2023.

– Vi kommer bland annat att titta på hur utfall skiljer sig inom landet och om det skiljer sig vid olika tidpunkter på året, säger Dimitrios Ioannidis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.