Splittrad bild av Lean

Kundorientering Är forskning om Lean alltid samma sak? Det frågade sig forskarna vid Linköpings universitet och jämförde olika studier. Fram trädde en splittrad bild av hur Lean tolkas av organisationer.

Agneta Halvarsson och Henrik Kock vid Linköpings universitet har studerat Lean inom forskningsprogrammet Helix, forskning för ett hållbart arbetsliv. Men för att forska om Lean krävs det att man pratar om samma sak.

– Det visade sig att det är stor skillnad mellan vad olika organisationer anser är Lean och hur man implementerar Lean, säger Henrik Kock under Kvalitetsmagasinet och Vd-tidningens konferens Lean Live.

Han berättar att forskningsresultaten också var blandade, det finns internationella studier som pekar på sämre arbetsförhållanden och ohälsa, men också studier som visar precis tvärtom.

– Möjligen kan studier från Skandinavien vara mer positiva.

Positiva resultat

Agneta Halvarsson och Henrik Kock tittade även på studier från Produktionslyftet och Verksamhetslyftet för att se vilka resultat de medverkande verksamheterna upplevt. Inom Produktionslyftet, som riktar sig mot industriföretag, visade det sig att de flesta anställda uppskattade en stor del av Leanarbetet som 5S och förbättringsgrupper. Upplevda förbättringar visade sig vara bättre ordning och reda, i visa fall bättre fysisk arbetsmiljö, mer teamarbete och lättare att få igenom beslut. Problem visade sig vara tidsbrist, kommunikationsbrist och bristande engagemang och ökad stress.

När företag som deltagit i Produktionslyftet med liknande företag som inte var med i programmet visade det sig att det fanns trender som pekade starkt uppåt, bland annat gällande vinstmarginal, förädlingsvärde per anställd och soliditet. Dock visar det sig att antal anställda var lägre i företag inom Produktionslyftet.

– Om det är negativt eller positivt tar vi ingen ställning till, säger Agneta Halvarsson.

Cheferna saknar kunskap

I studierna från Verksamhetslyftet, som riktar sig till offentlig sektor, visade det sig vara relativt positiva attityder från deltagarna, och de var desto positivare ju högre befattning deltagarna hade. Studierna visade också att Lean medfört en förändring av organiseringen, men inte av arbetsuppgifter, att delaktigheten ökat i förbättringsarbetet och att det fanns olika grader av ägarskap, ledning och delaktighet.

– När Leancoacherna drar sig tillbaka visade det sig att arbetet föll lite. Cheferna hade inte fått den kunskap som krävdes, säger Agneta Halvarsson.

Hon och Henrik Kock sammanfattar med att det behövs olika ledarskap vid implementering av Lean – ett produktionsorienterat, ett personalorienterat och ett utvecklingsorienterat. Det gäller också att få delaktiga linjechefer som kan driva arbetet för att det inte ska fallera när konsulten kliver ut genom dörren.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.