Splittrad vardag för lärare

Skola Lärare har ett upphackat arbetsflöde och lägger mycket tid på praktiska sysslor som skulle kunna utföras av någon annan. Det visar en tidsstudie från Linköpings universitet.

Splittrad vardag för lärare

Redan i våras kom lärarnas vardag upp på dagordningen då en rapport från Skolverket, ”Lärarnas yrkesvardag” visade att en lärare i genomsnitt lägger 34 procent av sin tid på undervisning. Nu har ett par forskare vid Linköpings universitet tittat ännu närmare på materialet, som består av dagboksanteckningar från runt 3 600 grundskolelärare.

Professor Kajsa Ellegård är en av forskarna som ligger bakom den tidsgeografiska studien.

– Vi har gjort en fördjupad analys för få tydligare kunskaper om hur lärarvardagen verkligen ser ut. Det som är nytt jämfört med den tidigare studien är att vi visar hur dagen är uppsplittrad och man kan se hur lärarna går från en uppgift till en annan. Arbetsdagens rytm påverkar lärarna mycket, både deras hemliv och hur mycket de kan jobba i skolan, säger Kajsa Ellegård till tidningen Skolvärlden.

Tid kan frigöras

Mycket av lärarens tid går åt till praktiska uppgifter som att ställa iordning klassrummet och förbereda material. Mycket tid går också åt till att vara rastvakter. Tid för planering av undervisningen finns knappt utan det får göras hemma på kvällar och helger – vilket gör att tiden för återhämtning blir mindre.

Linköpingsforskarna är kritiska till att så mycket av lärarnas tid går åt till uppgifter som inte kräver pedagogisk utbildning , de uppgifterna skulle istället kunna läggas på annan typ av personal.

Här hittar du hela studien.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.