Spontan organisationskultur hos polisen

Polisen har en stark och traditionsbunden oraganisationskultur som är svår att förändra. Henric Stenmark vid Umeå universitet visar i sin avhandling, Polisens organisationskultur, att organisationskulturen uppkommit spontant och inte som ett resultat av ett förutbestämt och strategiskt arbete. Organisationskulturen uttrycks på olika sätt utåt gentemot samhället och inåt i organisationen. Utåt visas en slutenhet och enhet, innåt är dock inte de olika personalkategorierna integrerade fullt ut. Polisens organisationskultur formas genom sociala interaktioner, samtidigt som kulturen formar de anställda i respektive yrkesroller.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.