Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Städers kvalitet undersöks i nytt index

Stadsutveckling Jönköping hamnar i topp när stadskärnor rankas efter ekonomiska och demografiska förutsättningar för framtiden. Befolkningsökning, hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv och god ekonomi bland de boende värderas högt i undersökningen, som gjorts av konsultföretaget WSP.

Städers kvalitet undersöks i nytt index

WSP har analyserat 67 stadskärnor för att få en bättre bild av vad som är en attraktiv stad med utgångspunkt från bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning.

– Stadskärneutveckling har ibland lite för mycket fokus på att stärka handeln och andra besöksintensiva näringar. Vi menar att det är viktigt att inse att stadsutveckling handlar om att stärka staden i sin helhet och även den omkringliggande regionen. Går det bra för staden går det bra för regionen och vise versa, berättar Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Jönköping har bäst utveckling

I WSP:s så kallade Stadsbarometerindex ingår tio olika parametrar som är viktiga indikationer på hur stadskärnan kommer att utvecklas i ett bredare ekonomiskt perspektiv.

Högst index har Jönköping samt därefter Karlstad och Lund. Dessa städer har stora inflöden av ekonomiskt kapital, humankapital och arbetskraft. De har också en robust infrastruktur för varor och tjänster. Tillsammans skapar detta grogrund för idéer, innovation och entreprenörskap, enligt Fredrik Bergström.

Störst andel sysselsatta inom offentlig sektor har Västervik med 65 procent. Visby toppar kategorin för andelen sysselsatta inom handel-, hotell och restaurangnäring med 35 procent.

Andelen högutbildade är störst i Lund, där 78 procent av befolkningen i stadskärnan har en högre utbildning. Lägst andel har Katrineholm med 26 procent. Lund har också Sveriges minst biltäta stadskärna.

Bra spridning i Karlskrona

Karlskrona är den stadskärna som är minst sårbar för strukturförändring i näringslivet eftersom spridningen på branscher är stor. Störst branschberoende finns i Västervik, Ljungby och Oskarshamn.

Uddevalla är Sveriges snabbast växande stad. Befolkningen i stadskärnan har ökat med 30 procent mellan 2013-2018. Sett till absoluta tal är det dock Jönköping som vuxit mest, med 1 800 medborgare. Norrköpings stadskärna har den yngsta befolkningen och Piteå den äldsta.

Stockholm, Göteborg och Malmö ingick inte i undersökningen.

Befolkningsökning framtidssäkrar

Fredrik Bergström menar att en negativ spiral kan skapas i stadskärnor till exempel om det är dålig spridning på branscher hos stadskärnans arbetsgivare. Ju större spridning, desto bättre rustad är staden mot konjunkturförändringar och strukturomvandlingar som snabbt kan förändra behovet av arbetskraft. Åldersstruktur, utbildningsnivå och andelen sysselsatta i modernt näringsliv påverkar också stadskärnans kommande utveckling.

– Blickar vi framåt ser vi att de städer som har den största prognosticerade befolkningsutvecklingen också är de städer som har de mest framtidssäkrade stadskärnorna utifrån vårt index, säger Fredrik Bergström.

.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.