Standard för bättre kundnöjdhet

Att på ett effektivt sätt hantera kundklagomål är mycket viktigt för alla organisationer. Nu kommer en ny standard som hjälper till att bibehålla eller öka kundnöjdheten. Standarden ger vägledning och rekommendationer för hur en organisation, som en del av sitt ledningssystem för kvalitet, kan skapa sina rutiner för att på bästa sätt hantera kundklagomålen.

Beteckningen på standarden är Vägledning för behandling av klagomål i organisationer, SS-ISO 10002:2004.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.