Standard för översättare

Enligt Swedish Standards Institute, SIS, pågår för närvarande ett europeiskt standardiseringsprojekt, som ska arbeta fram en standard för översättningstjänster. Den standarden kommer bland annat att fastställa kraven för mänskliga och tekniska resurser, kvalitet, projektledning och processer. Målet är att både enskilda översättare och översättningsbyråer ska kunna certifiera sig enligt den nya standarden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.