Standard för socialt ansvar i slutskedet

Nyligen hölls ett stort internationellt möte i Kanada för att ta fram en standard för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Tillsammans med Brasilien leder Sverige det internationella standardiseringsarbetet.

En veckas intensiva debatter i Quebec har lett fram till ytterligare justeringar och tillägg på krav på vad som ska innefattas i ISO 26000. Nu har delegationen för standarden fem månader på sig att skriva ihop det slutliga innehållet i standarden. Förslagen ska vara klara och röstbara under hösten och därmed ligga till grund för det slutliga beslutet. Nästa möte blir i Köpenhamn, under maj månad 2010. Där kommer det slutliga dokumentet att skrivas och i september klubbas standarden ISO 26000.

Den internationella arbetsprocessen

ISO 26000 är ett av ISOs allra största projekt någonsin. Grundtanken är att ett i-land och ett u-land tillsammans ska leda arbetet mot ett gemensamt och standardiserat socialt ansvarstagande. Den pågående internationella arbetsprocessen leds av Sverige och Brasilien. Det är 80 länder och cirka 300 delegater som arbetar fram det skriftliga styrdokumentet ISO 26000. Syftet är att skapa en öppen och trovärdig kommunikation länder emellan där dialogen är minst lika viktig som det slutliga beslutet.

Uppmuntrar till ett större socialt ansvar

Generellt handlar det om att skapa en god samhällsutveckling som man koncentrerar till sju kärnområden; organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor/arbetsmiljö, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor samt samverkan med lokalsamhälle/samhälls-utveckling. Det är omfattande och viktiga punkter som behöver ventileras ordentligt innan de slutliga dokumenten fastläggs. Tanken är att ISO 26000 inte ska överlappa, utan istället komplettera miljöledningssystemet ISO 14001.

Kristina Sandberg från SIS är glad över den goda dialog som fördes med Kina och Indien.

– De var tidigare negativa till det här dokumentet och hade inte förstått dess innebörd fullt ut. Nu känns det som att deras förståelse har ökat och att de kan att ställa sig bakom den här standardiseringen. Det är länder som är viktiga att ha bakom sig för att ett socialt ansvarstagande ska slå igenom globalt, säger Kristina Sandgren.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.