Standard som talar ledningens språk

Vilka effektivitetsvinster och ekonomiska fördelar ger ledningssystemet? Nu finns det en ny standard som hjälper till att sätta kronor och ören på kvalitetsarbetet.

Att kvalitetsarbete har en koppling till effektivitet och lönsamhet är känt sedan länge, men för de kvalitetsansvariga kan det vara svårt att översätta kvalitetsarbetet till ekonomiska termer. För att tydligare visa på kopplingen mellan kvalitetsledning och ekonomiska resultat har ISO därför tagit fram en ny standard, ISO 10014:2006. Med hjälp av den kan de ekonomiska konsekvenserna av ett ledningssystem lyftas fram på ett tydligare sätt.

Guide för ledningen

Standarden är direkt skriven för den högsta ledningen som en hjälp att se finansiella och ekonomiska fördelar med att tillämpa de åtta ledningsprinciperna i ISO 9000 (kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, systemangrepssätt för ledning, ständig förbättring, faktabaserade beslut samt ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer). Varje ledningsprincip gås igenom en och en med hjälp av PDCA-metoden. Här kartläggs också förslag på åtgärder och resultat utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det kan vara exempelvis förbättrat uppfyllande av budget, förbättrade möjligheter att behålla kunder eller förbättrad effektivitet i beslutsfattandet. Standarden ger dessutom förslag på verktyg och metoder som är lämpliga för att organistionen ska nå framgång och uthållighet.

Analysera mognadsnivå

ISO 10014 uppmuntrar också till att göra en ordentlig självutvärdering för att ta reda på i vilken ände det är bäst att börja. Standarden innehåller bland annat en självutvärderingsmetod för att analysera vilken mognadsnivå organisationen ligger på. Tanken är att ledningen själv ska kunna göra den inledande analysen och skapa sig en översiktlig bild av verksamheten och vilka förbättringsområden som är viktigast att angripa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.