Standarden som sätter kronor och ören på kvalitetsarbetet

Standard En av medlemmarna i familjen av standarder för kvalitetsledning har blivit uppdaterad. Det är Iso 10014 som främst riktar sig till högsta ledningen och hjälper till att sätta kronor och ören på kvalitetsarbetet.

Standarden som sätter kronor och ören på kvalitetsarbetet
Hanna Axelsson, projektledare på Sis.

Iso 10014 publicerades redan 1998 som en så kallad teknisk rapport – Iso/TR 10014:1998. Den genomgick sedan en revision där den utvecklades och uppgraderades till en internationell standard. Arbetet gjordes av en internationell arbetsgrupp under svensk ledning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Första utgåvan av standarden publicerades 2006, men den har därefter genomgått ett antal så kallade systematiska översyner där standardiseringskommittén tagit ställning till om standarden ska revideras, upphävas eller leva vidare i oförändrat skick.

Vid den senaste översynen landade kommittén i att den ska revideras och resultatet blev den nyligen publicerade andra utgåvan – Iso 10014:2021. Standarden är även fastställd som svensk standard SS-Iso 10014 ”Ledningssystem för kvalitet – Ledning av en organisation för kvalitetsresultat – Vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar”.

Hanna Axelsson är projektledare på Sis och har lett arbetet med den svenska versionen.

Hur stort har intresset varit för standarden?

– Intresset har på senare år varit relativt svalt, bland annat beroende på att vi inte marknadsfört den på grund av dess ålder. Nu hoppas vi att intresset ska bli större.

Vilka vänder den sig till?

– Standarden riktar sig till högsta ledningen i alla organisationer – offentliga, privata och ideella samt oavsett storlek, typ av produkt eller tjänst, organisationskultur och så vidare.

Vad innebär den senaste uppdateringen?

– Framförallt har innehållet anpassats efter den senaste uppdateringen av Iso 9001 som publicerades 2015. Den utgör även ett komplement till Iso 9004 för hållbar framgång. Samtidigt har innehållet i dokumentet förenklats, särskilt när det gäller terminologi och struktur för att underlätta tillämpningen av dokumentet.

På vilket sätt lyfter standarden fram de ekonomiska fördelarna med kvalitetsarbetet?

– Standarden visar hur ekonomiska fördelar uppnås genom att tillämpa de sju ledningsprinciper som Iso 9001 baseras på. Därmed kopplas verkningsfull ledning samman med förverkligandet av finansiella, ekonomiska och andra mål inom organisationen. Iso 9001 behandlar inte ekonomi. Men i Iso 10014 finns ett stort antal exempel på fördelar av ekonomisk karaktär som tillämpning av ledningsprinciperna kan ge.

Hur kommer PDCA-metodiken in i standarden?

– Den beskriver en tvåstegsprocess för att identifiera och förverkliga finansiella och ekonomiska fördelar som kan stötta högsta ledningen i en organisation. Det första steget handlar om att identifiera förbättringsområden (Plan). Det andra om att utveckla och implementera effektiva förbättringsplaner (Do). I slutet pratar man också om granskning/uppföljning och förbättring (Check och Act).

Standarden uppmuntrar också ledningen till att göra en självutvärdering för att analysera mognadsnivån i organisationen. Vad innebär det?

– Precis som framhålls i Iso 9001 ska allt verksamhetsarbete utgå från att förstå den egna verksamheten, dess intressenter och organisationens förutsättningar. Men det är också angeläget att börja i rätt ände. Lyckas man identifiera de förbättringsområden som är viktigast att börja med ökar chanserna för att nästa steg i processen leder till värdeskapande resultat för organisationen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste