Nu kommer nya standarder för mer hållbar plastanvändning

Standarder En större andel återvunnet material i plastprodukter skulle vara ett stort slag för en cirkulär ekonomi. Nu ligger nya standarder för plaståtervinning på remiss.

Nu kommer nya standarder för mer hållbar plastanvändning
Foto: Stockadobe

Det är på beställning av EU-kommissionen som standarderna har tagits fram, men alla inom plastvärdekedjan uppmanas att läsa och framföra synpunkter på innehållet i remissen innan de fastställs.

– Europeiska aktörer i plastens värdekedja, från plasttillverkare och designers till varumärkesägare och återförsäljare, har anslutit sig till det omfattande arbetet, som nu skickas ut på remiss till samtliga EU-länder. Remissinstansen är viktig för att säkerställa en ändamålsenlig uppsättning av standarder till stöd för en mer hållbar plastanvändning i Europa, säger Bledar Beqiri på Sis, som samordnar den europeiska kommittén för plast.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste