Standarder ska driva på digitaliseringen

Digitalisering Digitaliseringen inom industrin accelererar i allt snabbare takt, men bromsas samtidigt av att det saknas standarder och andra gemensamma riktlinjer för att kunna bygga ihop systemen. Luleå tekniska universitet har nu gått samman med några av Europas största företag i ett miljardprojekt som ska utveckla nya lösningar och konkreta verktyg.


Standarder ska driva på digitaliseringen

Det treåriga projektet Arrowhead Tools startade den 1 maj och har en budget på närmare 950 miljoner kronor. Projektet koordineras av Luleå tekniska universitet och stöttas av flera stora industriföretag som Bosch, Philips, Volvo och Boliden samt med EU-pengar via Vinnova.

Arrowhead Tools är fortsättningen på det stora automationsprojektet Arrowhead, som avslutades 2017. Syftet med det nu aktuella projektet är att skapa konkreta verktyg för nästa generations lösningar inom digitalisering och automation för den europeiska industrin.

Överbryggar glappet

Verktygen ska överbrygga det glapp som i dag hindrar en total integration av it och operationell teknologi, det vill säga hur industrin arbetar med sakernas internet, IoT, och ”systems of systems” som går ut på att bygga stora system med hjälp av sakernas internet.

Läs även: Småföretagen pressas av digitaliseringen.

De nya lösningar som utvecklas kommer att tillgängliggöras via en plattform med öppen källkod.

Enligt Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för projektet, förväntas Arrowhead Tools sänka kostnaderna för utvecklingen av nya digitaliserings- och automationslösningar med 25 – 60 procent.

Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet.
Foto: Tomas Bergman.

– Detta kommer att göra svensk och europeisk industri mer konkurrenskraftig samt skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men även minska energiförbrukning och miljöavtryck, säger han.

Behov av standarder

Ett viktigt mål med Arrowhead Tools är att skapa de facto-standarder inom digitalisering och automation, bland annat med inriktning på interoperabilitet, det vill säga hur olika system utbyter och använder information de får från varandra.

– Det finns ett stort behov av gemensamma standarder. I dag sitter företag och forskare var och en på sitt håll och skriver standarder, som alla är olika. Arrowhead Tools är ett av få initiativ som kan hantera industrins krav inom området. Tekniskt sett har vi förmodligen den mest avancerade approach som finns globalt, säger Jerker Delsing.

18 länder representerade

I projektet deltar 28 europeiska universitet och forskningsinstitut samt 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och mjukvarubranschen i 18 länder. De medverkande företagen står för hälften av budgeten.

– Med satsningen på Arrowhead Tools är det tydligt att Europa vill fortsätta ha ledartröjan i världen vad gäller automation och digitalisering, förklarar Jerker Delsing.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.