Standardverk i ny upplaga

Kvalitet från behov till användning har sedan första utgåvan varit något av ett standardverk. Nu utkommer tredje upplagan som i en kraftigt bearbetad version inte bara kommer att bli en given kursbok utan lika självklart kan användas som uppslagsbok i verksamhetsutveckling.

Bengt Klefsjö och Bo Bergman har utkommit med en bearbetad, för att inte säga nyskriven version, av den grundbok som under mer än ett decennium använts i utbildning inom området kvalitetsutveckling. De skriver i bokens första mening att syftet är ”att ge en överblick över området”. Bokens uppläggning svarar väl mot syftet. I inledningen ges en processkarta från kundens behov via företagets processer och produkter till kundens eventuella behovstillfredsställelse. Processkartan fungerar som en innehållsförteckning som också visar på bokens bredd. I 23 välskrivna kapitel på bortåt 600 sidor beskrivs det moderna kvalitetsarbetets metoder, hela tiden inplacerat i sitt sammanhang.

Humanistisk och omvärldsorienterade inriktning

Författarna har sedan ett par decennier varit tongivande inom forskning och utbildning i kvalitetsteknik och har sin bakgrund inom ämnen med statistisk och matematisk inriktning. Ett naturligt upplägg av boken skulle därmed kunna ha varit att presentera ett antal metoder baserat på matematiska beskrivningar. Sådana inslag finns, till exempel för försöksplanering där man kan fördjupa sig i ett instruktivt kapitel med formler, beräkningar och exempel.

Signifikativt för boken, och för författarnas syn på kvalitetsområdet, är dock den humanistiska och omvärldsorienterade inriktning som kapitlen har. Ett ständigt återkommande inslag är de historiska avsnitten som beskriver utvecklingen samt inte minst personer som betytt mycket för densamma. Vidare beskrivs kvalitetsmetodernas tillämpning med hjälp av organisationers sätt att arbete med de i kapitlet beskrivna metoderna. För mig inspirerar denna uppläggning till ett nyfiket sökande efter mer kunskap. Alla kapitel avslutas dessutom med ett kommenterande avsnitt med förslag till fortsatt läsning.

En bok med stort användningsområde

För vem är boken då skriven? Författarna anger själva att de vill att den skall vara användbar som kurslitteratur inom och utanför högskolor. Min bedömning är att den blir en självklar, och bra, kursbok. Jag ser den dessutom som en lämplig uppslagsbok för alla som berörs av verksamhetsutveckling. Boken blir en utmärkt snabbreferens till viktiga arbetsmetoder inklusive förståelse för dess bakgrund. Inte minst i praktikerns arbete är jag övertygad om att boken blir en tillgång.

Finns det då inget som kan förbättras i boken? Den stora utmaningen är givetvis balansen mellan de olika avsnitten. Det finns flera och bra avsnitt kring ledarskap strategier med mera, men en diskussion om dagens affärsklimat och förutsättningarna för att driva utvecklingsprocesser hade varit en bra komplettering. Å andra sidan är det ett omfattande område som kanske bäst lämpar sig i en särskild bok riktad till ett annat marknadssegment. Jag ser fram mot den boken.

Fakta

Kvalitet från behov till användning (3e upplagan)

Författare: Bo Bergman & Bengt Klefsjö

Förlag: Studentlitteratur, 2001

ISBN 91-44-01917-3

612 sidor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste