Ständig omorganisation hindrar framgång

Varför blir en del företag inte framgångsrika? Det har fackförbundet Unionen undersökt. De hittade tre skäl: Att företaget har omorganiserats nästan en gång om året, att vd tillsätts externt och att de tar för lite hänsyn till personal- och företagskultur vid strategiska beslut.

Ständig omorganisation hindrar framgång
Stock.xchng

Företag som visar högst lönsamhet och tillväxt i sina respektive branscher kännetecknas av att de sätter kunder och anställda i fokus. Vd tillsätts främst internt och är mer inriktad på företagets än sin personliga framgång. Internt tillsatta vd:ar kan verksamheten bättre än externt rekryterade och kan därför överblicka vilka konsekvenser förändringar får för företaget. Men bara fyra av tio vd:ar är internrekryterade, enligt undersökningen Framgångsrika företag om värderingar bland 200 svenska vd:ar från Unionen.

De riktigt framgångsrika organisationerna präglas också av att ledningen har en ärlig och öppen kommunikation med de anställda. De har en äkta personalorientering och behandlar människor som företagets viktigaste tillgång.

– Dessa företag genomsyras av synsättet att personalen är en viktig resurs, man är försiktig med omorganisationer, företagskulturen har stor betydelse och de tillsätter sin vd internt, säger Elisabeth Åberg, Unionens utredare, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att en tredjedel av de stora och medelstora företagen har gjort fyra eller fler omorganisationer de senaste fem åren. Men bland de riktigt framgångsrika företagen är arbetet med små, stegvisa förbättringar vanligare än stora omorganisationer.

– Det positiva är att det finns en stor förbättringspotential, säger Elisabeth Åberg.

Det gäller också ledningens involvering av de anställda i viktiga beslut. För när strategiska beslut ska tas, väger ofta ledningens erfarenhet tyngre än personalfrågor och företagskultur.

– Företag blir riktigt framgångsrika när de tar hänsyn till personal och existerande kultur på företaget när strategiska beslut fattas, säger Elisabeth Åberg.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av IPSOS våren 2012 genom telefonintervjuer i stora och medelstora företag. Urvalet omfattade cirka 600 företag inom Unionens organisationsområde med fler än 100 anställda i koncernen i Sverige. Totalt svarade närmare 200 vd:ar. Övervägande delen av företagen är börsnoterade. Resultatet från undersökningen har ställts i relation till kännetecken för framgångsrika företag baserat på fallstudier och på så sätt har problemområden identifierats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste