Ständiga fel i Trafikverket kostnadsberäkningar

Förbättringsarbete Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna för ny infrastruktur och arbetar inte heller med att kartlägga och förebygga kostnadsökningarna. Det visar en ny granskning av Riksrevisionen.

Ständiga fel i Trafikverket kostnadsberäkningar
Trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut, och varken regeringen eller Trafikverket informerar om hur mycket kostnaderna förändras. Bild Adobe Stock.

Staten får hård kritik i Riksrevisionens granskning av kostnaden för investeringar i infrastruktur.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt rapporten underskattar Trafikverket kostnaderna systematiskt och informerar inte heller uppdragsgivaren regeringen om felberäkningarna. Regeringen å sin sida omprövar mycket sällan sina investeringsbeslut trots att kostnadskalkylerna inte håller.

Staten satsar cirka 30 miljarder per år för olika infrastrukturprojekt. Eftersom slutnotan för flera stora projekt slutat på betydligt högre kostnader än beräknat har Riksrevisionen därför granskat Trafikverkets kalkyler. Rapporten visar att av 142 så kallade investeringsobjekt så har kostnadsökningen legat på 39 procent under en fyraårsperiod, det vill säga 58 miljarder kronor.

– Det är framför allt under planeringsfasen som systematiska kostnadsökningar uppstår. Under projektets byggfas finner vi inga systematiska kostnadsavvikelser, säger Magnus Landergren, projektledare för granskningen i en kommentar.

Ingen utvärdering

Granskningen visar även att Trafikverkets arbete med kostnadskalkyler har ett antal brister. Trafikverket genomför till exempel inte någon löpande utvärdering av vad som orsakar de identifierade kostnadsökningarna, något som gör det mycket svårt att motverka liknande händelser i framtiden.

Varken regeringen eller Trafikverket kommunicerar de kostnadsökningar som uppstår under projektens gång, vare sig för enskilda projekt eller sammantaget för hela den nationella infrastrukturplanen. Det är något som riksrevisor Helena Lindberg reagerar på och uppmanar till större transparens för kostnaderna.

Helena Lindberg, riksrevisor. Foto Frida Ström.
Helena Lindberg, riksrevisor. Foto Frida Ström.

– Infrastrukturplanering är en komplex uppgift som omfattar mycket stora summor pengar. Förtroendet för statens insatser på området skulle tjäna på ökad transparens gentemot såväl riksdag som allmänhet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Omprövar inte beslut

Riksrevisionen kritiserar även det faktum att även om kostnaderna visar sig bli högre än beräknat är det sällan som regeringen omprövar investeringsbeslut. Detta trots att planeringssystemet innehåller ytterligare två kontrollstationer just för att möjliggöra omprövningar när ny information tillkommer.

Nu rekommenderar Riksrevisionen att Trafikverket driver ett mer systematiskt arbete för att kartlägga orsakerna till kostnadsökningarna och för att förebygga felberäkningar. Trafikverket bör även bli bättre på att informera och redovisa vilka förändringar som skett som påverkat kostnaderna och konsekvenserna av detta.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.